2021 rok

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane

      


Data zgłoszenia:  27.08.2021r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 282/4, 285/4, 285/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  27.08.2021r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 970/2, 970/1, 933/1, 935/2, 935/1, 922/1, 925, 924, 912/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.08.2021r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 390/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Iwona Tabaszewska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.08.2021r.
Adres  obiektu: Czyrna - dz. nr 144/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Alicja Drab
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  30.08.2021r.
Adres  obiektu: Skrudzina - dz. nr 129/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Waligóra
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.08.2021r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 216/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grażyna Krzak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  03.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  30.08.2021r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz. nr 32/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Klockiewicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  30.08.2021r.
Adres  obiektu: Czyrna - dz. nr 127/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Frączek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  30.08.2021r.
Adres  obiektu: Czyrna - dz. nr 127/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michał Leśniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.08.2021r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 1213/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anita Rogóz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  30.08.2021r.
Adres  obiektu: Zawadka - dz. nr 94/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogumiła Połomska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.08.2021r.
Adres  obiektu: Miłkowa - dz. nr 187/1, 186/4, 186/2, 186/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.08.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3073/8, 3073/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Alina i Bogdan Owsianka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.08.2021r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 202/2, 203/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janina Tokarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  01.09.2021r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 697/4, 725/1, 700/2, 700/5, 700/4,  697/1, 698/1, 688/3, 688/4, 688/5, 688/2, 700/3, 697/1, 699/1   Mszalnica - 620/8, 620/9
Opis zgłaszanego obiektu: siec kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Renata Krzyżak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.09.2021r.
Adres  obiektu: Łabowa- dz. nr 247
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Renata Augustyńska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.09.2021r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 150/2, 150/7, 163
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.09.2021r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 201/4, 201/5, 201/6, 201/7, 202/1, 202/3, 202/4, 202/5
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  01.09.2021r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 190/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Iwona i Piotr Zaryczny
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia:  01.09.2021r.
Adres  obiektu: Gostwica - dz. nr 258, 264, 185, 197, 194
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dysrtybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.09.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 2302/3, 2302/2,  2302/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  01.09.2021r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 955/1, 1060, 1146, 1264, 1107/2, 1107/8, 1107/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  01.09.2021r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 117/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zenon Kotas
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  02.09.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 249/1, 248/2, 248/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  10.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  02.09.2021r.
Adres  obiektu: Białawoda - dz. nr 107/3, 107/4, 107/5, 106/3, 106/2, 105, 86/3, 86/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  02.09.2021r.
Adres  obiektu: Skrzętla-Rojówka - dz. nr 151/4, 151/3, 152/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  02.09.2021r.
Adres  obiektu: Tylicz- dz. nr 917, 918/3, 918/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 29.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   02.09.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 585/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna Pasiut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.09.2021r.
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 2228, 2507/3, 2507/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  06.09.2021r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 541, 543/2, 544/10, 544/12, 544/14, 544/16, 550/3, 550/5, 551/1, 552/4, 552/6, 552/8, 554/6, 554/8, 554/10, 554/12, 555, 571, 576/6, 1161, 1171, 1173/1
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Stary Sącz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  06.09.2021r.
Adres  obiektu:  Stary Sącz - dz. nr 2364
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polskie Koleje Państwowe sp. akcyjna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  06.09.2021r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 1322/5, 1322/3, 1322/2, 1321, 1320/1, 1320/2, 1320/12, 1320/13, 1320/4, 1320/5, 1320/6
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Chronowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  06.09.2021r.
Adres  obiektu: Jasienna - dz. nr 347/5, 347/4, 347/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.09.2021r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 435/37, 437,  438/40, 438/35, 438/22, 438/23
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia:  06.09.2021r.
Adres  obiektu: Królowa Górna - dz. nr 183/5, 965, 1023/1, 182/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  06.09.2021r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 538/1, 538/2, 251, 543/11, 543/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.09.2021r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 424, 437/7, 437/12, 464
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.09.2021r.
Adres  obiektu: Korzenna- dz. nr 822/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Teresa Jawor
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.09.2021r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 822/2, 822/1, 822/3, 795/7, 794, 565, 782/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.09.2021r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 728, 783, 582, 2114/1, 1469
Opis zgłaszanego obiektu: budowa gazociągu ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  07.09.2021r.
Adres  obiektu: Niskowa - dz. nr 65/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria i Wincenty Tomaszek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia:  07.09.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 826
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Gomółka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.09.2021r.
Adres  obiektu: Jastrzębik - dz. nr 138/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Wnęk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.09.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 3407/5, 3407/6, 3407/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.09.2021r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Wyżna - dz. nr 121, 242, 243/1, 244/2, 243/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  08.09.2021r.
Adres  obiektu: Jasienna - dz. nr 492/3, 492/4, 489, 490, 492/5, 492/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.09.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 945/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna i Edward Witek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.09.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 1229/8, 1229/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Daniel Maciuszek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.09.2021.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 150/14
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jagoda Kulpa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.09.2021r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 382/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Szewczyk-Jacak i Paweł Jacak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.09.2021r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 438/15, 438/21, 438/31, 438/44, 547/23, 547/31, 547/35, 547/38, 547/51
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa wodociągu rozdzielczego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łososina Dolna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.09.2021r.
Adres  obiektu: Tropie - dz. nr 320/32
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antoni Gruca
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.09.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3565/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogusław i Teresa Mleczko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia:  13.09.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 840/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mariusz Ogorzały
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.09.2021r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 181/1, 182/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota Stępień
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.09.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 73/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antonina Kosińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:  13.09.2021r.
Adres  obiektu: Krynica - Zdrój - dz. nr 318/4, 319/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa i Mariusz Polniccy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  14.09.2021r.
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr 1762, 1773/6, 1774/5, 1774/7, 1774/8, 1775/4, 1775/5, 1777/2, 1777/7, 1779/3, 1779/4, 1779/5, 2292/2, 2293/1, 2293/2, 2293/3, 2293/5, 2293/6, 2293/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  14.09.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2577
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna i Robert Kapuła
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  14.09.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 500/13, 499, 337/2, 337/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.09.2021r.
Adres  obiektu: Olszana - dz. nr 268/1,  269, 270
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.09.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 4324, 3060, 3138, 2550, 3275
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.09.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3060, 3134, 3133
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.09.2021r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 159/8, 159/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  20.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.09.2021r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 301, 287/4, 287/11, 287/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  15.09.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1499/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kinga i Marek Kantor
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  15.09.2021r.
Adres  obiektu: Łeka Siedlecka - dz. nr 294/4, 334, 296/3, 296/1, 296/2, 298, 301/2, 301/1, 303/3, 303/1, 303/2, 308/4, 308/3, 327                                                                                                                                                                                                                                                   Koniuszowa - dz. nr 10/7, 10/8, 26/5, 26/1, 27, 28/1, 29, 53/10, 53/9, 53/7, 53/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.09.2021r.
Adres  obiektu:  Łososina Dolna - dz. nr 28, 418, 547/41, 547/51, 547/52, 547/53, 563, 576/2, 577/2 578/2, 579, 580/2, 583/2, 584                                                                                                                                                                                                                                                               Wronowice - dz. nr 4, 12/3, 12/4, 12/7, 12/8, 14, 20, 60/1, 61, 68/2, 68/4, 69/5, 70/1, 71/9, 73/4, 74/5, 74/6
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa wodociagu rozdzielczego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łososina Dolna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.09.2021r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 607/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria i Marek Janus
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.09.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 442/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Hatlaś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.09.2021r.
Adres  obiektu: Łabowiec - dz. nr 61/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mariusz Lichoń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.09.2021r.
Adres  obiektu: Kamionka Mała - dz. nr  3082/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Marcisz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.09.2021r.
Adres  obiektu: Jastrzębik - dz. nr 32
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lucjan Psonak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  15.09.2021r.
Adres  obiektu: Maciejowa - dz. nr 1/6, 4/3, 4/5, 4/6, 5/3, 5/4, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 7, 9/2, 9/3, 9/6, 9/8, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 10/4, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/8, 11/9, 11/11, 11/12, 11/13, 12/1, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21/2, 23, 24/3, 25/3, 25/6, 25/7, 25/8, 25/10, 25/11, 27/7, 27/10, 27/13, 27/14, 27/15, 27/16, 27/17, 27/19, 27/20, 27/21, 27/22, 27/24, 27/25, 27/26, 27/27, 27/28, 27/29, 27/30, 27/31, 27/32, 27/33, 27/35, 28, 29, 30, 31/1, 31/3, 31/5, 31/6, 31/8, 31/9, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34, 35, 36/1, 36/3, 36/5, 36/6, 36/7, 37, 38, 40, 41/241, 42, 43/1, 43/2, 44, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/8, 45/12, 47/2, 48/2, 48/3, 48/5, 48/7, 48/9, 48/10, 48/11, 50/1, 52/1, 53/2,53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/10, 53/11, 53/12, 54, 55, 56/1, 56/2, 57, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 60, 61, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 77/1, 77/3, 85/3, 85/4, 86, 87/1, 87/4, 87/5, 88, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 92/2, 92/4, 92/5, 92/6, 95/4, 95/6, 95/7, 96, 97, 98, 99/1, 99/7, 99/9, 99/13, 99/15, 99/22, 100, 103/1, 103/2, 104/1, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 158/1, 158/2, 159, 160/1, 160/3, 161, 162, 168/3, 168/7, 168/8, 169/1, 169/2, 170/1, 172, 174/1, 174/2, 175/1, 175/3, 176, 177/1, 177/2, 178, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 181/1, 181/2, 183/4, 183/6, 183/7, 183/8, 184, 185, 186, 187, 188/1, 192, 195/2, 196, 197, 198/1, 198/2, 199/4, 199/14, 203/1, 203/3, 203/4, 203/6, 203/7, 203/8, 205, 206/2, 206/4, 206/8, 207/4, 207/5, 207/6, 207/7, 208, 209, 210, 211, 212/3, 212/4, 213/2, 213/5, 214/3, 215, 216, 217/1, 217/2, 218/1, 218/3, 218/8, 218/10, 218/11, 223, 224/1, 224/2, 224/3, 224/4, 224/5, 224/6, 224/15, 227, 238/2, 238/3, 239/1, 239/2, 244/5, 251/1, 251/2, 252, 254, 255/1, 255/2, 256, 259/3, 259/5, 260/1, 261, 262/1, 262/4, 262/10, 262/11, 263/1, 263/2, 264/2, 264/3, 264/6, 264/7, 264/8, 265/1, 278, 288, 289/2, 289/3, 289/4, 295/2, 295/3, 295/4, 295/5, 295/6, 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 298/2, 298/6, 298/13, 299, 315/2, 315/3, 315/4, 315/5, 315/6, 315/8, 316/2, 316/3, 316/8, 316/9, 316/10, 316/11, 317/2, 317/3, 317/4, 318, 319/1, 319/3, 319/4, 319/6, 333, 351, 374, 400, 402, 404, 405
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łabowa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  16.09.2021r.
Adres  obiektu: Rdzisotów - dz. nr 23
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Teresa Kunar
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-umorzenie postępowania 


Data zgłoszenia:  16.09.2021r.
Adres  obiektu: Jamnica - dz. nr 398/7, 399/2, 399/4, 406/4, 406/9, 406/16, 406/17, 407/4, 407/7, 440/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 434, 437/1, 438/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 583, 581, 579
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 405/3, 405/4, 405/5, 405/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Posadowa Mogilska - dz. nr 26/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Żbikowice - 65/2, 63/2, 62/2, 61/2, 60, Kobyłczyna - dz. nr 79
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 414, 788, 409/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 286/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Alicja Liber-Leśnicka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1117/6, 1085/5, 1085/4, 1085/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1548, 1547, 1546, 1545
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Naściszowa - dz. nr 70/2, 70/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Librantowa - dz. nr 389/9, 401/6, 401/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 914
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Natalia Buszek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 185/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 242/16
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jadwiga Arcisz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 120/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogumiła Mucha 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.09.2021r.
Adres  obiektu: Roztoka Wielka - dz. nr 2, 3, 4, 5/1, 25, 26/3, 26/5, Krzyżówka - dz. nr 5/3, 5/4, 7/3, 8/1, 8/4, 8/8, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 10/3, 10/8, 11/1, 13/4, 13/5, 13/7, 13/8, 15, 16/4, 17, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/16, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/7, 21/8, 21/9, 22/3, 22/5, 22/6, 23, 24, 25, 27, 28/3, 28/4, 29/2, 30, 31/2, 31/4, 31/5, 31/7, 31/8, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/18, 31/20, 32/1, 32/2, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 46/2, 51/3, 51/5, 51/7, 51/9, 51/10, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 63/1, 64/1, 64/3, 64/4, 65, 68/2, 68/4, 68/7, 68/8, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 71/1, 71/2, 77/4, 77/5, 77/9, 77/11, 77/10, 77/12, 77/13, 78/2, 78/3, 78/4, 78/6, 78/8, 78/13, 78/14, 78/16, 78/17, 78/19, 78/20, 82/4, 82/5, 82/6, 82/7, 85/1, 86/1, 86/2, 86/5, 87/1, 88/2, 88/3, 88/4, 94/1, 94/3, 94/4, 95/7, 95/8, 95/12, 95/14, 96/1, 96/3, 96/4, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 97/6, 97/8, 97/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łabowa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.09.2021r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 150/2, 150/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna Biskup
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  20.09.2021r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 31/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna i Maciej Gomółka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia:  20.09.2021r.
Adres  obiektu: Jamnica - dz. nr 229/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Kowalski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia:  21.09.2021r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 386
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józefa Sądel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  21.09.2021r.
Adres  obiektu: Bącza Kunina - dz. nr 327/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Majocha
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  27.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia:  21.09.2021r.
Adres  obiektu: Librantowa - dz. nr 276/1, 273,  271/6
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Spółka Wodociągowa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.09.2021r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 348/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Cinal
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  22.09.2021r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 1349/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bożena Piskorz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  23.09.2021r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 365/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zygmunt Orłowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:   01.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu                                          


Data zgłoszenia:   23.09.2021r.
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr. 2098/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Rola
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  24.09.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3894/1, 
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Pawlik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   24.09.2021r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 389/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Magdalena Potoczek-Czernecka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  24.09.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 955/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Aneta Fiedor
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.09.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  24.09.2021r.
Adres  obiektu: Jastrzębik - dz. nr 65/1, 66/2, 66/1, 68, 81/1, 80/3, 90/1, 90/2, 101, 105/3, 106/5, 106/1, 107/6, 107/2, 108/2, 110/2, 112
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  27.09.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 136
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Leśnik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  27.09.2021r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 426/1, 426/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Gruca
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.09.2021r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 385
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Groń, Jadwiga Groń 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  27.09.2021r.
Adres  obiektu: Kamionka wielka - dz. nr 1698
Opis zgłaszanego obiektu:instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jacek Frączek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  28.09.2021r.
Adres  obiektu: Jastrzębik - dz. nr 105/3, 105/4, 104/9, 104/3, 103/7, 103/8, 102, 129, 60/4, 59, 50, 49, 60/13, 60/14, 48, 47/8, 47/7, 43/2, 33/8, 33/2, 34/3, 34/1, 35, 39, 38, 37, 36
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  28.09.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 1352/22, 1352/21, 1511, 1352/43, 1352/39, 1350, 1348
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  28.09.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 486/12
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sabina Tomasiak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  29.09.2021r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 412/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Arkadiusz Dziedziak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  29.09.2021r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 150, 149/3, 149/2, 149/5, 149/11, 149/6, 149/7, 149/12, 149/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  29.09.2021r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 372/2, 373, 374/4, 374/5, 374/6, 374/7, 401, 431/1, 431/2, 431/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.09.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 1597/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antoni i Helena Król
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  30.09.2021r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 69/12, 64/2, 49, 250
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  30.09.2021r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 69/12
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata i Roman Turscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.09.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 693
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Leszek Dobosz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.09.2021r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 419/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sławomir Kolat
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.09.2021r.
Adres  obiektu: Krynica Wieś - dz. nr 2103/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Damian Piszczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-umorzenie postępowania 


Data zgłoszenia:  30.09.2021r.
Adres  obiektu: Polna - dz. nr 220/1, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 221/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  01.10.2021r.
Adres  obiektu: Maciejowa - dz. nr 199/7,  199/12, 199/16, 
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sabina i Janusz Barnach
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.10.2021r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 625, 382, 383, 384, 385, 401, 404/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.10.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 582/25
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Firma Handlowo-Usługowa GRÓD Zofia Czop w spadku
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.10.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 582/25
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Firma Handlowo-Usługowa GRÓD Zofia Czop w spadku
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.10.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 582/25
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Firma Handlowo-Usługowa GRÓD Zofia Czop w spadku
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.10.2021r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 56/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata Pękala-Żur
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.10.2021r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 122/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Musiał
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia:  04.10.2021r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 207/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kinga i Tomasz Rasińscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:  04.10.2021r.
Adres  obiektu: Złockie - dz. nr 84/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Wąchała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  04.10.2021r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 471/14, 476, 478/3, 478/4, 478/5, 478/6, 478/7, 478/8, 478/12, 479/2, 480, 481/1, 481/2, 481/3, 482/2, 482/3, 484/2, 485/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  04.10.2021r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 680/2, 681/1, 681/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.10.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 35/4, 35/7, 35/8, 35/10
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maciej Oleksy, Filip Olipra, Barbara Skowron
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.10.2021r. - decyzja umorzenia 


Data zgłoszenia:  06.10.2021r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 666/4, 669/11
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.10.2021r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 93/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.10.2021r.
Adres  obiektu:  Chomranice - 188/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Renata Wójtowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:  06.10.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 188/7, 185/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimierz Plata
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:   06.10.2021r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 87/5, 87/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.10.2021r.
Adres  obiektu: Biczyce Górne - dz. nr 40/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jadwiga Kasieczka 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  06.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3444
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjne "Rolnik"
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:   06.10.2021r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 403/22
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Justyna Łukasik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 1358/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Wojciechowaska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 1358/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Daniel Kruczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 412
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marzena Grybel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 116/13
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Padula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 111/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tadeusz Maciuszek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 345/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Franciszek Białas
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3833/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Radosław Pasiut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3833/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kamil Pasiut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     MH


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3833/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka Prusaczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 493/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika Kwarcińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  07.10.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 111/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marian Maciuszek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 502
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka Romańska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 587
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Konstanty
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne -0 dz. nr 145
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Gizicka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu     


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 409/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Halina Kasprzyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Rdziostów - dz. nr 203/4, 203/7, 203/6, 203/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Niskowa - dz. nr 66
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 574/8, 592, 593/8, 372, 437/5, 436/1, 436/2, 436/5, 435, 438, 433, 434/1, 434/2, 428, 427, 572/3,, 572/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 479/4, 493/1, 494
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa  Wielka - dz. nr  173/3, 168/10, 168/6, 168/9, 173/7, 173/6, 176, 177/1, 177/2, 178/2, 179/15, 179/16, 179/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.10.2021r.
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 932
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota Mokrzycka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  11.10.2021r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 320/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Burnagiel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.10.2021r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 535/14
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Maciaś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.10.2021r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 69/18, 69/14, 5, 41/3, 41/5, 41/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  11.10.2021r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 321
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Klimek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.10.2021r.
Adres  obiektu:  Krynica - Zdrój - dz. nr 2288, 2289, 2291, 2295, 2296, 2297, 2298, 2309, 2312, 2315, 2316, 2317/1, 2317/3, 2318, 2320, 2323, 2324, 2325, 2471, 2495
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  12.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3344
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Czajka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  12.10.2021r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 381/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Irena Pustułka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  12.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 321/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mirosław Posobiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  12.10.2021r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 273/15, 273/6, 126/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  13.10.2021r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 587
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Konstanty
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.10.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1399/1, 1399/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesław Kachniarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.10.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1399/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antoni Kos
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.10.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1399/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Kachniarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.10.2021r.
Adres  obiektu: Polany - dz. nr 27/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jacek Chlipała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.10.2021r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 526/3, 581/2, 582/11, 582/24, 582/10, 583, 582/8, 582/6, 582/27, 582/31, 
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.10.2021r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 193/4, 199, 226/4, 226/3, 226/1, 221/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.10.2021r.
Adres  obiektu: Łyczana - dz. nr 83/1, 83/2, 82, Jasienna - dz. nr 631, 630, 600/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.10.2021r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 130/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Henryk Gucwa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.10.2021r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 904, 928/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.10.2021r.
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr  1341, 1343, 1344, 1345, 1345, 1352, 1811
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.10.2021r.
Adres  obiektu: Librantowa - dz. nr 103
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Ruchała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  18.10.2021r.
Adres  obiektu: Zbyszyce - dz. nr 296/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna Styczyńska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  19.10.2021r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 472/7, 499/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  19.10.2021r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 163/3, 163/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.10.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 821/5, 821/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.10.2021r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 423/3, 712, 715
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.10.2021r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 370/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lucyna Wrona
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.10.2021r.
Adres  obiektu: Kamionka Mała - dz. nr 3082/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Wrona
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.10.2021r.
Adres  obiektu: Krynia Zdrój - dz. nr 2103/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Damian Piszczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   20.10.2021r.
Adres  obiektu: Rożnów - dz. nr 538/103
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewelina Nawara
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.10.2021r.
Adres  obiektu: Radajowice - dz. nr 30
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

Data zgłoszenia:  
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

Data zgłoszenia:  
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

data publikacji: 2021-01-04 | 09:16
data ostatniej modyfikacji: 2021-10-25 | 10:29