2021 rok

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych od 28 czerwca 2015 r.
na podstawie art.  29 ust. 1 pkt 1a,  2b  i 19a  ustawy Prawo budowlane

 

Data zgłoszenia: 05.01.2021r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 716
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dawid Gargula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 


Data zgłoszenia: 07.01.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3796/5, 3796/3
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

Data zgłoszenia: 08.01.2021r.
Adres  obiektu: Librantowa - dz. nr 453/9, 453/10
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 08.01.2021r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 401, 408/2, 408/1
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.01.2021r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu

Data zgłoszenia: 08.01.2021r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3375/4, 3376, 3539/11
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 08.01.2021r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 380/1, 380/7, 380/3
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 12.01.2021r.
Adres  obiektu: Juraszowa - dz. nr 9/2
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jacek Zielonka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 12.01.2021r.
Adres  obiektu:  Chełmiec - dz. nr 722/6
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Halina Sułkowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 13.01.2021r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 274/5, 274/14, 274/12
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 13.01.2021r.
Adres  obiektu: Czaczów - dz. nr 81/6, 81/10, 81/11
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

data publikacji: 2021-01-04 | 09:16
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-15 | 11:20