2022 rok

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1a oraz art.29 ust.3 pkt 3d ustawy Prawo budowlane 

                                                 


Data zgłoszenia:  03.01.2022r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 259/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  04.01.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr  155/2, 136, 168/3, 168/2, 167/3, 167/2, 166/1, 175
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.01.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 599/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bożena Pawlikowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.01.2022r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 55/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna i Janusz  Stettner
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.01.2022r.
Adres  obiektu: Chełmec - dz. nr 607/9, 611/3, 611/11, 610/13, 609/12, 608, 611/5, 609/8, 609/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 07.01.20222r.
Adres  obiektu: Tabaszowa - dz. nr 160/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimiera Łażeńska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 07.01.2022r.
Adres  obiektu: Witowice Górne - dz. nr 110/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Natalia Sromek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.01.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz.nr 1150/1, 1401/2, 1403, 2893
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 07.01.2022r. 
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3863/4, 3863/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  07.01.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3034/1, 3036/2, 3037/2, 3038/1, 3041/8, 3041/9, 3041/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.01.2022r.
Adres  obiektu: Gaboń - dz. nr 203/4, 199/5, 199/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 07.01.2022r. 
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 391/3, 193, 192/5, 192/2, 192/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  07.01.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 155/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Irena Wastag
Informacja dot. /przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.01.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Górne -0 dz. nr 139/25
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jolanta Liber
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.01.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 237/5, 237/6, 237/13, 226
Opis zgłaszanego obiektu: budowa wodociągu rozdzielczego z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Chełmcu 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zaklad Gospodarki Komunlanej i Mieszkaniowej
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  10.01.2022r.
Adres  obiektu:  Siedlce - dz. nr 378/11, 379/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  10.01.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr  777/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka Kulpa
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.01.2022r.
Adres  obiektu: Lipie - dz. nr 172/3, 172/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  10.01.2022r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 249/2, 125, 268, 267/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  10.01.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 149/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Frączek
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  11.01.2022r.
Adres  obiektu: Wyskitna - z. nr 9/11
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  11.01.2022r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 282/2, 278/6, 265, 271/9, 271/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  11.01.2022r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 551/5, 551/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  11.01.2022r.
Adres  obiektu: Tęgoborze -dz. nr 146/16, 146/4, 146/3, 146/15, 146/14
, O/pis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  11.01.2022r.
Adres  obiektu: Wronowice - dz. nr 6/2; Żbikowice - dz. nr 189/10, 198/9, 189/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  11.01.2022r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 564/3, 564/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.01.2022r.
, Adres  obiektu: Krzyżówka - dz. nr 31/16, 31/8, 31/7, 31/3, 20, 19/16, 19/9, 19/7, 19/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  11.01.2022r.
Adres  obiektu: Składziste - dz. nr 75, 64, 69
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.01.2022r.
Adres  obiektu:  Mystków - dz. nr 574/12, 534, 539, 535, 533/3, 1425, 1424, 531/4, 531/3, 531/2, 530/4, 530/3, 529/1, 440/5, 440/2, 440/4, 440/1, 439, 441
Opis zgłaszanego/ obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego
, Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Kamionka Wielka 
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 


Data zgłoszenia:  11.01.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 341, 342/2, 342/3, 343/4, 343/3, 343/2, 361/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Kamionka Wielka
/Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  12.01.2022r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 841, 853, 814/2, 836, 838, 835, 834, 832/5, 837, 847, 849, 850
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  12.01.2022r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 8/1, 8/4, 8/5, 8/6, 17/15, 20, 23/1, 23/2, 25/1, 39, 41, 42, 43/6, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 56, 58, 60/1, 60/2, 61/2, 62, 64/1, 64/2, 65, 66, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 82, 86, 91, 128, 133/7, 536/1, 536/2
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  13.01.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 9/6, 9/9, 9/10
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mariusz Kaczmarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  13.01.2022r.
Adres  obiektu: Popardowa - dz. nr 207/1, 220/4, 436, 220/5, 251/12, 222/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci napowierzno-kablowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tauron Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  13.01.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 463/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Klęba
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  13.01.2022r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 486/12
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sabina Tomasiak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   13.01.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 131/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Patryk Obrzut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.01.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 518/2, 518/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  13.01.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 791/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesław Szczypta
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  13.01.2022r.
Adres  obiektu: Łyczana - dz. nr 197/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Robert Waligóra
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  13.01.2022r.
Adres  obiektu: Polna - dz. nr 213, 216/11, 216/3, 216/10 Stróże - dz. nr 13
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  13.01.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 1415
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Nadleśnictwo Gorlice
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.01.2022r.
Adres  obiektu: Posadowa Mogilska - dz. nr 103/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Siedlarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.01.2022r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 87/16, 52, 20, 280, 186/1, 183/2, 162
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Powiatowy Zarząd Dróg
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.01.2022r.
Adres  obiektu: Rytro - dz. nr 148/12, 149/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.01.2022r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr  623/9, 623/8, 604, 602/3, 602/6, 602/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   14.01.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 221/1, 230/13, 230/12, 230/10, 226, 222/19, 229/3, 229/4, 228/4, 228/2, 228/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa wodociągu rozdzielczego i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszknaiowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.01.2022r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 292
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marta Mrówka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.01.2022r.
Adres  obiektu: Podrzecze - dz. nr 271/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wanda Bodziony
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.01.2022r.
Adres  obiektu: Czyrna - dz. nr 50/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Zając
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.01.2022r.
Adres  obiektu: Polany - dz. nr 123/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ludwik Gruca
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.01.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.01.2022r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 129/4, 131/2, 31/3, 131/5, 130, 132/9, 132/5, 132/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.01.2022r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 1411/1, 1380, 1410/2, 1410/1, 1419
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  18.01.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 274/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zdzisław Berdychowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  18.01.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 507/3, 508/1, 508/3, 508/4, 508/5, 508/6, 508/7, 508/8, 508/10, 508/11, 508/12, 508/13, 508/14, 510/2, 510/3, 510/4, 511/3, 511/4, 511/5, 545, 563/10, 568/3, 
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  18.01.2022r.
Adres  obiektu: Przydonica - dz. nr 178/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka Bednarek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  18.01.2022r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 41/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Wacholak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  18.01.2022r.
Adres  obiektu: Bartkowa-Posadowa - dz. nr 403/23
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Gargas
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  18.01.2022r.
Adres  obiektu: Łyczana - dz. nr 255
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka Szwagra
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  18.01.2022r.
Adres  obiektu: Janczowa - dz. nr 108
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Orszulak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  19.01.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 649/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jolanta Szostek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  19.01.2022r.
Adres  obiektu: Myślec - dz. nr 208/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józefa Paluch
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  19.01.2022r.
Adres  obiektu: Popowice - dz. nr 190/5, 190/3, 190/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  19.01.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 417/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Brzostowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia:  
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

data publikacji: 2021-12-31 | 09:34
data ostatniej modyfikacji: 2022-01-21 | 14:41