2022 rok

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1a oraz art.29 ust.3 pkt 3d ustawy Prawo budowlane 

 


Data zgłoszenia:  02.05.2022r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz. nr 75/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agata i Andrzej Wolińscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3500/2, 3498/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Leokadia Lachner
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 270/16
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Kowalik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 734/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Helena Wójcik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 176/1, 177/2, 177/3, 495, 515, 526/7, 527
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   04.05.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 166/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Helena Woźniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 123
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mariusz Wójs
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 166/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Helena Woźniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 128/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Jabłońska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   04.05.2022r.
Adres  obiektu: Królowa Polska - dz. nr 420
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka i Grzegorz Wolak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 1300/2, 330/17, 330/15, 330/4, 330/5, 
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Witold Mikołajewski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Składziste - dz. nr 25/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Renata Trojan
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 580/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michał Sławek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  04.05.2022r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 1342/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej dla myjni kontenerowej bezdotykowej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ignacy Śledz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  05.05.2022r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 187/5, 187/6, 187/7, 188/6, 650
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  05.05.2022r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 188/7, 650
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  05.05.2022r.
Adres  obiektu: Janczowa - dz. nr 276
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tadeusz Kempa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  05.05.2022r.
Adres  obiektu: Łyczana - dz. nr 219
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Oleksyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  05.05.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 986/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Południak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  05.05.2022r.
Adres  obiektu: Czaczów - dz. nr 70/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Angelina Cycoń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  05.05.2022r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 103/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Jurczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   05.05.2022r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 298/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Liliana i Janusz Wańczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  06.05.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 219/12, 219/13, 219/14
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji  sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Bogdanowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  09.05.2022r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 154/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna i Antoni Szkarłat
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  09.05.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 291/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Obrzut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  09.05.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 3285, 3284/4, 3284/3, 3284/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  10.05.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 1461/1, 1461/2, 1072
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  10.05.2022r.
Adres  obiektu: Kamionak Wielka - dz. nr 850/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Irena i Paweł Mróz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  10.05.2022r.
Adres  obiektu: Bogusza - dz. nr 422/15
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Karol Jurczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  10.05.2022r.
Adres  obiektu: Mała Wieś - dz. nr 706/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogusława Pasiut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.05.2022r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1050
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Sikora
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  11.05.2022r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 222, 225, 286/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  11.05.2022r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 136/3, 183, 186, 245
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sądeckie Wodociągi Sp.z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.05.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 118/18, 734, 735/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  11.05.2022r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 26/7, 26/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  11.05.2022r.
Adres  obiektu: Niskowa - dz. nr 100/6, 102, 303, 321
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  11.05.2022r.
Adres  obiektu: Jasienna - dz. nr 517/1, 507/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia:  11.05.2022r.
Adres  obiektu: Jasienna - dz. nr 115/2, 103, 98/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  11.05.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 48/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   11.05.2022r.
Adres  obiektu: Królowa Polska - dz. nr 223/1, 223/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  11.05.2022r.
Adres  obiektu: Przydonica - dz. nr 320/5, 320/2, 321, 393/1, 167, 395/4, 395/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  12.05.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 299/1, 302/1, 330/2, 357, 358/1, 358/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  12.05.2022r.
Adres  obiektu: Kunów - dz. nr 241/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jakub Bednarek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   12.05.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 41/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Pociecha
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  12.05.2022r.
Adres  obiektu: Witowice Górne - dz. nr 456/3, 456/11, 139/14, 139/11, 139/6, 138/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  12.05.2022r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 540/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Karol Michalik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  12.05.2022r.
Adres  obiektu: Biała Wyżna - dz. nr 1775/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kaziemierz Szczepanek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  13.05.2022r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 151/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Danuta Cisowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  13.05.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 556/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Walenty Jantas
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  16.05.2022r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 95, 94/1, 92, 91
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.05.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 211
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łukasz i Monika Osman
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  17.05.2022r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 917/1, 917/2, 918, 923, 923/1, 923/2, 924, 925/1, 925/2, 926, 927, 928/2, 928/3, 928/4, 928/6, 929/1, 929/2, 1066, 1501
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.05.2022r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 900/7, 900/9, 900/10, 900/14, 934/1, 934/2, 946, 953, 960/2, 960/3, 960/4, 964/1, 964/3, 965, 966, 967, 991, 992, 993/1, 993/2, 994/1, 995/1, 995/2, 998/1, 998/3, 999/1, 999/2, 999/3, 1003, 1004, 1005, 1006, 1010, 1011, 1013/1, 1015, 1020, 1022, 1023/1, 1024/1, 1024/3, 1030, 1031, 1032/1, 1032/6, 1032/7, 1034, 1036, 1039, 1040, 1042, 1055, 1056, 1057, 1060, 1061, 1062/1, 1063, 1064, 1065, 1073, 1100, 1102/2, 1102/5, 1103/1, 1103/5, 1103/6, 1107/1, 1107/2, 1107/5, 1107/7, 1107/10, 1107/11, 1107/14, 1137, 1139, 1140/2, 1140/3, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1149, 1151, 1152, 1153, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1167, 1185, 1186, 1187/1, 1187/2, 1188, 1189, 1190/1, 1190/2, 1190/3, 1190/5, 1190/6, 1191/2, 1192/1, 1192/2, 1192/3, 1192/4, 1192/5, 1197, 1199/3, 1199/4, 1199/5, 1199/8, 1199/9, 1199/10, 1199/11, 1200/1, 1200/2, 1201/1, 1201/1, 1202, 1204, 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1206, 1218, 1219, 1220, 1222/1, 1222/2, 1237, 1238, 1239, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1269, 1382/1, 1382/2, 1382/3, 1383, 1384, 1399/5, 1399/6, 1481, 1504/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa nwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.05.2022r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 1440/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Kościółek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.05.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 760/11, 760/17
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.05.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 948/6, 948/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.05.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 178, 234/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.05.2022r.
Adres  obiektu: Czaczów - dz. nr 206/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Zieliński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.05.2022r.
Adres  obiektu: Popowice - dz. nr 149/6, 149/7, 149/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  17.05.2022r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 426/6, 426/11, 426/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.05.2022r.
Adres  obiektu: Moszczenica Wyżna - dz. nr 84/1, Przysietnica - dz. nr 43
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  17.05.2022r.
Adres  obiektu: Przydonica - dz. nr 447, 454, 456, 457, 458, 448
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  17.05.2022r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1085/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia i Bogumił Pogwizd
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  17.05.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 127/3, 232/2, 139/3, 140, 141
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  18.05.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1100, 1099, 1104/5,
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  18.05.2022r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 320/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Mikulec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 18.05.2022r.  
Adres  obiektu: Popowice - dz. nr 85/11, 85/20, 85/15, 87/3, 86/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  18.05.2022r.  
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 270/9, 270/13, 270/14, 270/16
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  18.05.2022r.  
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 313/1, 313/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  18.05.2022r.  
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 167/11, 167/3, 167/10, 167/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  18.05.2022r.  
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 832/5, 832/8, 832/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   18.05.2022r.  
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 542/3, 542/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia:  18.05.2022r.  
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 62/8, 89/1, 89/2, 91
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna i Zbigniew Matląg
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:   18.05.2022r.  
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 156/15, 156/16
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  18.05.2022r.  
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 517/3, 516, 515/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.05.2022r. 
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 341/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Batko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  19.05.2022r. 
Adres  obiektu: Kamionka Mała - dz. nr 3191/3, 3203, 3204, 3152, 3210, 3192, 3211/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  19.05.2022r. 
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr 1725/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tadeusz Litawa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 19.05.2022r.  
Adres  obiektu: Paszyn - 1536/10, 1536/11, 1542/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Miczołek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  19.05.2022r.  
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 831
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Artur Augustyński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  19.05.2022r.  
Adres  obiektu:  Paszyn - dz. nr 1536/11, 1542/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Miczołek 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  19.05.2022r.  
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 655/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Kiełbasa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  19.05.2022r.  
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 206/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Aneta Leśniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  19.05.2022r.  
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 287/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mieczysław Nowakowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  19.05.2022r.  
Adres  obiektu: Białawoda - dz. nr 177/2, 177/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Władysław Stosur
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   19.05.2022r.  
Adres  obiektu: Białawoda - dz. nr 86/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Gawlik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  19.05.2022r.  
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz. nr 146/14
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Zasadny
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  19.05.2022r.  
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 504/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Zieleń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.05.2022r.
Adres  obiektu: Moszczenica Wyżna - dz. nr 85/1, 85/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 

Data zgłoszenia:   20.05.2022r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 586/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lucyna Wnęk-Oleksy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.05.2022r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 583/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stefan Klag
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   20.05.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - 757/1, 260/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.05.2022r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 1312/2, 1317/4, 1507/2, 1507/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.05.2022r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 82, 335, 342, 343/2, 343/3, 343/4, 344, 348, 349/4, 349/5, 350/4, 350/6, 351/3, 351/4, 351/5, 351/6, 352/1, 353/1, 354/6, 354/7, 354/8, 355/4, 414/1, 415, 416, 630
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łososina Dolna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  20.05.2022r.
Adres  obiektu: Posadowa Mogilska - dz. nr 110/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Stypuła
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  20.05.2022r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 389/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Król
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 26.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.05.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Górne - dz. nr 121/8, 123/7, 123/10, 123/14, 123/16, 123/17
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  20.05.2022r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 140/10, 140/12, 140/13, 140/14, 140/16, 140/20, 140/21, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 152, 153, 161/16
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  23.05.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 678/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna Michałek - Nowak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.05.2022r.
Adres  obiektu: Naściszowa - dz. nr 83, 84/6, 84/5, 84/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  23.05.2022r.
Adres  obiektu: Wyskitna - dz. nr 99/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  23.05.2022r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 953/14, 953/15
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  23.05.2022r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 80/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grażyna Słaby
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.05.2022r.
Adres  obiektu: Gaboń - dz. nr 140/9, 143/3, 143/4, 143/2, 146/2, 146/1, 147/4, 148, 149, 103/16, 103/7, 150/3, 103/8, 103/12, 103/15, 90/3, 147/3, 90/5, 90/6, 89/2, 88/6, 88/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.05.2022r.
Adres  obiektu: Posadowa Mogilska - dz. nr 74/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mariusz Sułowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:   23.05.2022r.
Adres  obiektu: Krynica - Zdrój - dz. nr 118, 119/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej krytego lodowiska
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Krynica - Zdrój
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.05.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia:   23.05.2022r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 1420/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Radzik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  24.05.2022r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 401/2, 401/4, 401/17, 402/7, 402/11, 402/13, 402/16, 402/18, 403/4, 403/5, 403/12, 403/13, 404/1, 404/13, 409/4, 409/10, 409/13, 409/18, 409/20, 409/22
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   24.05.2022r.
Adres  obiektu: Kamionka Mała - dz. nr 3181/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Janikowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  24.05.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 677/2, 660, 658/2, 658/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  24.05.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 150, 148, 145, 144/2, 144/1, 143/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  24.05.2022r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Wyżna - dz. nr 202/53, 202/47, 202/46, 383/4, 383/5, 202/85, 211/19
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  24.05.2022r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 902/6, 903/2, 903/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  24.05.2022r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 379/9, 379/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antoni Pęksa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  25.05.2022r.
Adres  obiektu: Krynica Słotwiny - dz. nr 132
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Cieraciew
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  25.05.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 124
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika Kamińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  25.05.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1684
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Wiśniowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.05.2022r.
Adres  obiektu: Jastrzębik - dz. nr 227/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Biel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.05.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 38/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Lisowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.05.2022r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 35/10, 35/8, 35/7, 37/4, 37/8, 37/9, 37/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.05.2022r.
Adres  obiektu: Barcice Górne - dz. nr 491/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Lorek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.05.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 966/2, 966/5, 969
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.05.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 152/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika i Władysław Ogorzałek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia:  25.05.2022r.
Adres  obiektu: Królowa Polska - dz. nr 421
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urszula i Władysław Maślanka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 01.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  25.05.2022r.
Adres  obiektu: Witowice Górne - dz. nr 94/2, 93/3, 60, 115/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.05.2022r.
Adres  obiektu: Łyczanka - dz. nr 279/1, 276/4, 29/1, 260/4, 260/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  26.05.2022r.
Adres  obiektu: Wielopole - dz. nr 54/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku rzemieślniczym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wojciech Fałowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  26.05.2022r.
Adres  obiektu: Myślec - dz. nr 64/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Skoczeń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  26.05.2022r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 187/5, 187/6, 187/7, 188/6, 650
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.05.2022r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. dz. nr 68/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Guc
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   27.05.2022r.
Adres  obiektu: Frycowa - dz. nr 760, 797/2, 798/1, 798/2, 798/3, 799, 800, 801, 802, 803, 804/2, 807, 820/7, 821/5, 821/7, 821/8, 821/9, 822, 823/1, 823/2, 824, 825/1, 826/1, 826/2, 827/1, 827/5, 827/6, 829/1, 829/2, 829/3, 829/4, 829/5, 830, 831/1, 831/2, 832, 833/1, 833/2, 834, 835, 836/1, 836/3, 837, 842/5, 848, 851/3, 851/4, 852, 857, 858, 859, 860/2, 860/3, 860/4, 864/1, 864/2, 869, 1527, Homrzyska - dz. nr 1, 2/1, 3/1, 3/5, 3/6, 6, 7, 8/2, 9, 11, 12, Bącza Kunina - dz. nr 166, 306/2, 311/2, 312/4, 316, 317, 321, 324, 326, 327/7, 328/2, 330/1, 330/2, 347/1, 347/2, 349, 350/2, 353, 354, 356, 357/1, 357/2, 361/3, 361/6, 361/7, 361/13, 361/14, 362, 363, 364/1, 364/2, 384, 385, 386, 417, 418/1, 419/3, 420/7, 420/8, 423/1, 423/4, 423/7, 424/4, 425/2, 426/1, 426/3, 426/4, 427/3, 428/1, 428/2, 429/1, 430/5, 455
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Nawojowa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  27.05.2022r.
Adres  obiektu: Przydonica - dz. nr 353/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Danuta Pędzich
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.05.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 578/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Roman Surma
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.05.2022r.
Adres  obiektu: Jastrzębik - dz. nr 296/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Domagalska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.05.2022r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 722/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewelina Obrzut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.05.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 750, 751, 756, 338/1, 758, 302/6, 757/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sylwester Pach
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  30.05.2022r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 937/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Karol Pękala
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  30.05.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 971/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Hotloś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.05.2022r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 407/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Gałka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.05.2022r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 407/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Broniszewski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.05.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 1352/15, 1352/23
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Poływka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.05.2022r.
Adres  obiektu: Królowa Polska - dz. nr 430
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Janus
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   30.05.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 15
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marcelina Kasprzyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.05.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 713/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marzena Janisz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.05.2022r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 161/16
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Wąsowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  30.05.2022r.
Adres  obiektu: Popowice - dz. nr 85/15
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Korona
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.05.2022r.
Adres  obiektu: Popowice - dz. nr 87/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mieczysław Korona
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.05.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 649/1, 568/4, 582, 652, 653, 655, 656, 657, 598/1, 594/1, 593, 592/4, 594/3, 594/4, 590, 589/4, 647/4, 587/3, 585/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.05.2022r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 559/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bożena Kornaś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   30.05.2022r.
Adres  obiektu: Jasienna - dz. nr 122/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Benedykt Turek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.05.2022r.
Adres  obiektu:   Biczyce Dolne - 67/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Pajor
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.05.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3564/3, 3564/1, 3565/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.05.2022r.
Adres  obiektu: Popowice - dz. nr 17, 16/1, 16/2, 15/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  31.05.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1401
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Szymańska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 01.06.2022r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 130/6, 133, 66/2, 67/3, 68/2, 69
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  01.06.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 392, 386/1, 470, 469/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:    01.06.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 469/1, 477/6, 477/10, 477/12, 465/21, 465/20, 465/19
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  02.06.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 2885
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Sajdak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  02.06.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 472/8, 474/1, 473/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   02.06.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1828/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jacek Boczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  02.06.2022r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 408
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lucyna Broniszewska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:20.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  02.06.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 820/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimierz i Stanisława Faron
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  02.06.2022r.
Adres  obiektu: Łęka - dz. nr 233
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Groń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  02.06.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 314
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wacław Kożuch
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  02.06.2022r.
Adres  obiektu: Czxyrna - dz. nr 49/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Diana Kopeć 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.06.2022r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 25, Gołkowice Górne - dz. nr 1/2, 14, 144, Kadcza - dz. nr 143/1, 145
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   03.06.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3539/12, 3540/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zdzisław Kowalczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   03.06.2022r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 190/6, 190/11, 190/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.06.2022r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 466/3, 466/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.06.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3170
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.06.2022r.
Adres  obiektu: Jastrzębik - dz. nr 210/1, 210/3, 210/4, 210/5, 210/7, 210/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.06.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec- dz. nr 515/6, 515/7, 515/10, 516/13
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.06.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 219/12, 219/13, 219/14
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.06.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr  288/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Góra 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.06.2022r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 697/6, 697/7, 697/9, 698/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.06.2022r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 333/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Łęczycki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.06.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 329/1, 330/17
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.06.2022r.
Adres  obiektu: Kotów - dz. nr 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.06.2022r.
Adres  obiektu: Nowa Wieś - dz. nr 113/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku garażowo gospodarczy
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Peregrym
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.06.2022r.
Adres  obiektu:  Krasne Potockie - dz. nr 68/2, 67/1, 68/3, 70, 71/1, 71/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.06.2022r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 1196, 1205/5, 1208
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.06.2022r.
Adres  obiektu: Wawrzka - dz. nr 168/2, 190/5, 190/1, 191/12, 191/13, 191/11, 189, 188/2, 191/6, 192/11, 192/10, 188/1, 192/13, 192/8, 192/14, 192/1, 193/2, 193/3, 193/5, 193/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  06.06.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 387/6, 387/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   06.06.2022r.
Adres  obiektu: Roztoka Brzeziny - dz. nr 338/22
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Winiarski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.06.2022r.
Adres  obiektu: Świdnik - dz. nr 325/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogdan Zelek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.06.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 695, 666/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.06.2022r.
Adres  obiektu: Krynica Wieś - dz. nr 1432/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wojciech Boczniewicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.06.2022r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 308/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Tokarczyk Dobosz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.06.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 93/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Tobiasz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.06.2022r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - 714/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Arkadiusz Jasiński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.06.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz.nr 316/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.06.2022r.
Adres  obiektu: Złockie - dz. nr 78/10, 78/11, 78/12, 78/13, 78/14
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   08.06.2022r.
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr 1749, 1768/4, 1712/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłaczami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.06.2022r.
Adres  obiektu: Trzycierz - dz. nr 223/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łukasz Pawlik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 359, 360, 361/1, 361/14, 361/13, 361/11, 362/3, 362/4, Wola Marcinkowicka - dz. nr 163, 65/3, 65/6, 67/1, 67/3, 67/4, 67/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 59, 72, 77/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 966
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Betlej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 540/8
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krysztof Migacz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 906, 908/7, 909, 918
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   09.06.202r.
Adres  obiektu: Królowa Górna - dz. nr 137/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Stańczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 345/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tadeusz Hadała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   09.06.202r.
Adres  obiektu: Krynica Słotwiny - dz. nr 132
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Cieraciew
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 734, 735
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Burnagiel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.06.202r.
Adres  obiektu: Gródek nad Dunajcem - dz. nr 193/1, 195/10, 195/7, 195/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 337/4, 338/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Justyna i Mateusz Jarosz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Gaboń - dz. nr 45, 172/2, 171/8, 171/6, 170/2, 176/6, 169/4, 106, 13/5, 13/2, 13/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 229/2, 229/3, 239/1, 239/2, 240/5, 240/6, 243/2, 244, 245, 248/1, 248/3, 248/4, 248/8, 248/9, 248/10, 248/12, 248/11, 248/13, 248/14, 250/1, 250/2, 250/4, 250/5, 251/1, 251/3, 252/4, 253/3, 254/4, 254/18, 255/4, 255/6, 255/7, 255/8, 255/9, 256/2, 256/4, 256/5, 257/1, 257/2, 259/1, 260/5, 260/7, 260/9, 261, 262/2, 262/6, 263/2, 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 265/7, 265/9, 266/1, 266/2, 268/3, 268/4, 269/5, 269/11, 271/1, 274/8, 274/10, 275/1, 275/2, 276, 277/1, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 278, 279/1, 279/2, 279/6, 279/7, 279/9, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 303/2, 303/4, 303/5, 303/6, 304/7, 304/8, 311/1, 311/4, 311/5, 311/8, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, 312/14, 314/1, 317/1, 317/2, 318, 324/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Stary Sącz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 77/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wioleta Radomińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz . nr 678/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Katarzyna Michałek - Nowak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1194/2, 1194/1, 1145/8, 1146, 1148, 1169/1, 405/1, 1150
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 423, Niskowa - dz. nr 44, 294/7, Biczyce Dolne - dz. nr 189, 188, 187, 186/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 662/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku rekreacji indywidualnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michalina Baran
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Królowa Górna - dz. nr 305/2, 570, 577/2, 578/2, 579/2, 586/5, 586/6, 935/1, 935/3, 984, 994/5, 994/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.06.2022r.
Adres  obiektu: Przydonica - dz. nr 866, 870/1, Miłkowa - dz. nr 51/2, 51/1, 55, 56, 52/1, 52/2, 54, 59/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.06.2022r.
Adres  obiektu: Łososoina Dolna - dz. nr 420/6, 420/9, 420/11, 420/25, 420/26, 420/27, 438/13, 438/15, 438/23, 438/30, 438/31, 438/32, 438/33, 438/34, 438/36, 438/38, 438/40, 438/49, 439
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacyjnrj
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łososina Dolna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  13.06.2022r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 420/3, 420/4, 420/5, 420/6, 420/8, 420/9, 420/11, 420/15, 420/16, 420/21, 420/25, 420/26, 420/27, 420/31, 420/33, 420/34, 421, 425/5, 429, 431/2, 431/3, 431/4, 431/5, 431/6, 431/9, 432/2, 432/3, 432/4, 432/6, 432/7, 432/10, 432/11, 432/13, 432/18, 432/20, 432/21, 433/1, 433/2, 433/4, 433/6, 433/7, 433/8, 433/9, 437, 438/4, 438/13, 438/15, 438/23, 438/30, 438/31, 438/32, 438/34, 438/36, 438/38, 438/40, 438/49, 439, 440/1, 440/2, 440/3, 547/7, 547/12, 547/18, 547/19, 547/20, 547/21, 547/23
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łososina Dolna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  13.06.2022r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Wyżna - dz. nr 202/53, 202/47, 202/46, 383/4, 383/5, 202/85, 211/19
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.06.2022r.
Adres  obiektu: Bartkowa Postadowa - dz. nr 615/5, 614/4, 605, 577/4, 577/3, 576/2, 576/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.06.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 360/3, 360/5, 362/2, 362/6, 377, 378/1, 378/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   13.06.2022r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 250/7, 250/8
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 238/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janina Stafińska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Skrudzina - dz. nr 156/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Czerpak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Moszczenica Wyżna - dz. nr 400, 408/4, 417/2, 417/7, 417/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Podole Górowa - dz. nr 149; Bartkowa Posadowa - dz. nr 533/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 568/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Irena Groń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 572/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna i Henryk Górka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Januszowa - dz. nr 17/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego do 70m2 z infrastrukturą techniczną 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Joanna Wojtalik-Brożyna i Aleksander Brożyna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 680/2, 680/4, 681/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.06.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 95/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tadeusz Zieliński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  15.06.2022r.
Adres  obiektu: Królowa Polska - dz. nr 357/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Karolina Gruca
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  15.06.2022r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 186, 188, 190, 191, 192/3, 193/7, 193/6, 200, 194/3, 203/3, 204/2, 204/1, 198/1, 199/1, 215/1, 211/5, 211/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.06.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 240/1, 234, 264, 265/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.06.2022r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 163/13
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Weronika i Łukasz Pawlik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  15.06.2022r.
Adres  obiektu: Kunów - dz. nr 32/5, 32/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.06.2022r.
Adres  obiektu: Czyrna - dz. nr 182
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.06.2022r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 368/13
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Oleś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   17.06.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 29/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urząd Miejski w Grybowie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  17.06.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 336/26
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewelina Igielska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   17.06.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 336/20
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Justyna Kwoka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   17.06.2022r.
Adres  obiektu: Januszowa - dz. nr 164/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Rafał Sromek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.06.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


 

Data zgłoszenia:  20.06.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 479/4, 493/1, 494
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   20.06.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 177/2, 177/3, 176/2, 176/1, 177/1, 178, 180/1, 181/1, 207, Gródek - dz. nr 1840/1, 1840/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.06.2022r.
Adres  obiektu: Gródek nad Dunajcem - dz. nr 133/25
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dorota i Roman Dzięgiel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.06.2022r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 224/13, 224/10, 222, 220/8, 220/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  20.06.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 368/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marta Pociecha 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.06.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 202/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Robert Prusak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   22.06.2022r.
Adres  obiektu: Klęczany - dz. nr 126/3, 127, 138, 139,  140, 141, 284, 42
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   22.06.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 348/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Kostecki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.06.2022r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 537
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zosia Szpilowska, Stanisław Szpilowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  22.06.2022r.
Adres  obiektu: Krzyżówka - dz. nr 53/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agnieszka i Andrzej Oleszyccy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 923, 213, 430/3
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - dz. nr 208/1, 208/2
Opis zgłaszanego obiektu:budowa sieci gazowej z przyłączam
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 176/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Janusz Smoleń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 155/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Wójs
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.06.2022r. 
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 172
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Orzeł
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.  
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 987/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Baran
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.  
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 985/2, 1007/3, 1007/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.  
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 99/4, 103/2, 104, 115/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  23.06.2022r.  
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 69
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antoni Myjak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  24.06.2022r.
Adres  obiektu: Wyskitna - dz. nr 198/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Mól
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data publikacji: 2021-12-31 | 09:34
data ostatniej modyfikacji: 2022-06-29 | 10:38