Kontakt - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Tel.: 18 41-41-600
Fax: 18 41-41-700

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30


Wydział Geodezji
tel. 18 41-41-800
Wydział Budownictwa
tel. 18 41-41-861

ul. Strzelecka 1

Godziny przyjmowania stron:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30


Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Jagiellońska 33

Godziny przyjmowania stron:
Poniedziałek: 8.00 - 15.30
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.00


Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
tel.: 18 41-41-854

Wydział Rozwoju
tel.18 41-41-774
fundusze.nowosadecki.pl

ul. Kościuszki 3

Godziny przyjmowania stron:
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30


Informacja o Starostwie:  800 10 90 10 (infolina bezpłatna)

E-mail (w sprawach skarg i wniosków oraz pism o charakterze urzędowym proszę korzystać z elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP):
powiat@nowosadecki.pl

Formularz kontaktowy

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie EPUAP: 
starostwons/skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP [link]

Kontakt z dowolnym pracownikiem:
Książka Adresowa


Powiat Nowosądecki
NIP: 734-35-44-080
REGON: 491893180

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
NIP:  734-26-15-932
REGON: 491893300


Rachunki bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:

opłaty komunikacyjne 
(dowody rej., tablice rej., prawo jazdy, itp.)
Getin Noble Bank S.A. 75 1560 0013 2973 9238 1000 0003

opłaty geodezyjne dotyczące Powiatu ziemskiego 
(np. wypisy i wyrysy z rej. gruntu, mapy, itp.)
Getin Noble Bank S.A. 75 1560 0013 2973 9238 1000 0003

dochody własne dotyczące Starostwa Powiatowego
(czynsze, faktury)
Getin Noble Bank S.A. 75 1560 0013 2973 9238 1000 0003

rachunek pozostałych dochodów 
(opłata ewidencyjna, skarbowa, geodezyjna, itp.)
Getin Noble Bank S.A. 21 1560 0013 2973 9238 1000 0005

opłaty geodezyjne dotyczące Powiatu grodzkiego 
(np. wypisy i wyrysy z rej. gruntu, mapy, itp.)
Getin Noble Bank S.A. 21 1560 0013 2973 9238 1000 0005

dochody Skarbu Państwa 
(użytkowanie wieczyste gruntu, dzierżawa, itp.)
Getin Noble Bank S.A. 48 1560 0013 2973 9238 1000 0004

rachunek sum depozytowych, wadia 
Getin Noble Bank S.A. 10 1560 0013 2973 9238 1000 0009

Rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza:
opłata skarbowa - wyrejestrowanie pojazdu, pełnomocnictwo, zaświadczenie
ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz  33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-14 | 09:06
data ostatniej modyfikacji: 2018-04-12 | 09:04