Skład zespołu - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Skład zespołu

 
SKŁAD POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
 

  

Lp. Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Zespole

Stanowisko służbowe

1. Marek Pławiak Przewodniczący Starosta Nowosądecki
2. st. bryg. Waldemar Kuźma Z-ca Przewodniczącego Komendant Miejski PSP
3. insp. Jarosław Tokarczyk Z-ca Przewodniczącego Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
4. Franciszek
Kantor
Grupa monitorowania i analiz Członek Zarządu
5. Ryszard Wąsowicz Grupa monitorowania i analiz Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
6. Maria Olszowska Grupa zabezpieczenia logistycznego Kierownik Biura Prasowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
7. st. bryg. Paweł Motyka Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Z-ca Komendanta KM PSP w Nowym Sączu, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP
8. bryg. Marian Marszałek Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
9. podinsp. Adam Bukański Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Sztabu KM Policji w Nowym Sączu
10. kom. Waldemar Górowski Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
11. podinsp. Albert Kogut Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
12. ppłk Henryk Kiełbasa Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Sączu
13. ppłk SG Artur Gromala Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań KaOSG w Nowym Sączu
14. kpt. Józef Orzeł Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Działu Ochrony, Zakładu Karnego w Nowym Sączu
15. Michał Słaboń Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Naczelnik Krynickiej Grupy GOPR
16. Dariusz Gerhardt Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Prezes Sadeckiego WOPR
17. Grzegorz
Danek
Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Prezes Instytutu Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych w Podegrodziu
18. Piotr Szyszka Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Komendant Straży Miejskiej w Krynicy - Zdroju
19. Krzysztof Michalik Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Państowe Gospodarsgwo Wodne Wody Polskie Zarządu Zlewni Dunajca w Nowym Sączu
20. Edward Michalik Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Nowym Sączu
21. Grzegorz Gawłowski Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Regionu Nowy Sącz TAURON Dystrybucja S.A.
22. Mariusz Stein Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu
23. Paweł Szczygieł Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz
24. Mateusz Wójcik Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu
25. Ewa Gondek Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Delegatury w Nowym Sączu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie
26. Tadeusz Pytko Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Rejonu Dróg Krajowych w Nowym Sączu z siedzibą w Podegrodziu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
27. Janusz Klag Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
28. Adam Czerwiński Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
29. Janusz Golec Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu
30. Laura Lichoń - Główczyk Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Geolog Powiatowy
31. Marcin Bołoz Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Nowym Sączu
32. Jacek Kulig Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Muszynie
33. Włodzimierz Zembol Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu
34. Piotr Biedroń Grupa operacji i organizacji działań ratowniczych Kierownik Stacji Hydro-Met IMGW w Nowym Sączu
35. Sławomir Kmak Grupa Opieki Zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej Dyrektor SP ZOZ Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy - Zdroju
36.  Józef Zygmunt Grupa Opieki Zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej  Dyrektor SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
37. Halina Hajtek  Grupa Opieki Zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu
38. Dorota Dobrowolska Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
39. Czesław Baraniecki Grupa Opieki Zdrowotnej i pomocy socjalno - bytowej Dyrektor Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
40. Małgorzata Bochenek  Grupa Zabezpieczenia Logistycznego  Skarbnik Powiatu 
41. Robert Brach Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Kierownik Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Starym Sączu
42. Jan Opiło Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
43. Krzysztof Hojda  Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Dyrektor Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 

data publikacji: 2011-01-20 | 14:01
data ostatniej modyfikacji: 2018-11-08 | 12:21