Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczeg. potrzebami przez Powiat Nowosądecki na lata 2020-2023

Plan działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności dotyczy w szczególności usuwania barier w dostępie do obiektów, informacji i usług, a także zapobieganiu ich powstawaniu.

W załączniku dokument do pobrania 

 

Pliki do pobrania

data publikacji: 2022-04-22 | 12:21
data ostatniej modyfikacji: 2022-04-22 | 12:27