Budżet i majątek Powiatu

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartały 2023 roku

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2023 roku

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2022 r.

 • Informacja o pomocy publicznej udzielonej w 2022 roku

 • Informacja o ulgach, odroczeniach i umorzeniach w 2022 roku w zakresie podatków i opłat

 • Informacja o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiązaniach, dotacjach w 2022 roku

 • Uchwała nr S.O. XII. 420.2.2023 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 4 maja 2023 r.

  w sprawie: opinii dotyczącej możliwości spłaty zaciągniętej przez Powiat Nowosądecki kredytu długoterminowego.
 • Uchwała Nr S.O. XII.423.7.2023 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2023 roku

  w sprawie: opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2022 r.
 • Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Powiat Nowosądecki za 2022 r.

 • Informacja dodatkowa Powiat Nowosądecki za 2022 r.

 • 1  2  3  4  5    24
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2023-05-05 | 10:42