Punkty pomocy prawnej i obywatelskiej

Logo Ministerstwo Sprawiedliwości i Powiat Nowosądecki

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
oraz NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE 

od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania
udzielane będzie  

ZA POMOCĄ  ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ 
(telefon, mail, komunikator internetowy, wideorozmowa itp.)

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 600 401 420
w ogdzinach od 8.00 do 15.00

 

 

Dla kogo?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie otrzyma każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość [plik pdf]

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych; lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postanowieniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym; związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna dotyczyć będzie zakresu: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczeń społecznych, spraw rodzinnych, prawa podatkowego.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje także mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Lokalizacja punktów:

Budynek byłego Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie, Rynek 4
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 13.00 - 17.00 

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, ul. Partyzantów 15
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 13.00 - 17.00

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju, ul. Nadbrzeżna 3, 
punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: od poniedziałku do piątku 13.00 - 17.00

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Nowym Sączu, ul. Waryńskiego  1
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji : od poniedziałku do piątku 9.00 - 17.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piwnicznej - Zdroju, ul. Bolesława Chrobrego 2,
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji : od poniedziałku do piątku 9.00 - 13.00

Umawianie wizyt pod nr: 600 401 420
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 15.00

Osoba zainteresowana skorzystaniem z nieodpłatnych porad dokonuje wcześniejszego ZAPISU na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego pod numerem telefonu: 600 401 420 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15.00.

1. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową (potwierdzoną orzeczeniem lekarskim) nie są w stanie przybyć do punktu mogą otrzymać poradę przez telefon lub w miejscu zamieszkania. W takim przypadku należy skontaktować się z koordynatorem nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej pod numerem telefonu: 600 401 420.

2. Osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, co do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.z 2017 poz 1824), nieodpłatna pomoc prawna lub obywatelska zostanie udzielona w sposób umożliwiający porozumiewanie się osoby chcącej skorzystać z porady w ustalonym uprzednio miejscu i terminie. W tym celu należy zgłosić chęć skorzystania z porady wysyłając zgłoszenie drogą elektroniczną na adres: pp@nowosadecki.pl.

Pliki do pobrania

  • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
  • INFORMACJA - WAŻNE!!!
  • Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2019-05-14 | 13:55
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-24 | 13:24