Budżet i majątek Powiatu - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Budżet i majątek Powiatu

 • Uchwała Z.III.SO.I/426-2/39/09 Składu Orzekajacego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2009 r. rio-2-39.pdf

 • Uchwała Z.III.SO.I/426-1/39/09 Składu Orzekajacego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2009 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego za III kwartały 2009 roku

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego za II kwartały 2009 roku

 • Informacja Zarządu Powiatu Nowosądeckiego obejmująca dane wynikające z postanowień art. 14 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych za 2008 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego za I kwartał 2009 r.

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2008 r.

 • Uchwała Z.III.S.0.I/4016/40/08 Składu Orzekajacego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 grudnia 2008 r.

 • Uchwała Z.III.S.0.I/4015/40/08 Składu Orzekajacego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 8 grudnia 2008 r.

 • Uchwała Budżetowa Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok Nr 234/XXIII/2008 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 grudnia 2008 r.

 • 1    12  13  14  15  16    17
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-29 | 14:00