Budżet i majątek Powiatu

 • Uchwała Nr.S.O.XII/429-1/51/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionelnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 grudnia 2011 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nalezności budzetowych za III kwartały 2011 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartały 2011 roku

 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2010 r.

 • Informacja o wykonaniu budżetu, wykorzystanych środkach na projekty, zobowiazaniach, dotacjach w 2010 r.

 • Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych naleznosci budżetowych za I kwartał 2011 r.

 • Uchwała 42/IV/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowosądeckiego.

 • Uchwała Nr S.O.XII/426-2/62/11 Składu orzekajacego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 marca 2011 r.

 • Uchwała Nr S.O.XII/426-3/51/11 Składu orzekajacego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 21 marca 2011 r.

 • Uchwała Budżetowa Rady Powiatu Nowosądeckiego Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2011 r.

 • 1    19  20  21  22  23    26
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 08:47
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-13 | 09:43