Koronawirus

Kwalifikacja wojskowa odwołana

W związku z pytaniami od mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego dotyczącymi kwalifikacji wojskowej, powtarzamy informację o tym, że kwalifikacja w tym roku została odwołana.

Ostatnim dniem działania komisji lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej w 2020 r. był 13 marca.  

Tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów, (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.

 

wstecz
redaktor: Maria Olszowska
data publikacji: 2020-03-26
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-15 | 13:14