Koronawirus

Koronawirus: rolnicy przygraniczni zwolnieni z kwarantanny

 

Wprowadzone zostały ułatwienia w przekraczaniu granicy przez rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą na polach usytuowanych po obu stronach granicy - stanowiącej granicę wewnętrzną, w południowej i wschodniej części Polski.

 

Informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 566 ze zm.) zmianie uległy m.in. przepisy dotyczące obowiązkowej kwarantanny. Do katalogu podmiotów zwolnionych z kwarantanny, dodano osoby przekraczające granicę, w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy (w § 2 ust. 9 pkt 1).

 

Rolnicy, którzy chcą z takiego ułatwienia skorzystać, powinni postępować zgodnie z poniższą procedurą:

 

- Złożyć wniosek o przekroczenie granicy za pośrednictwem właściwego miejscowo komendanta placówki SG. W terytorialnym zasięgu działania Karpackiego Oddziału SG są to Placówka SG w Tarnowie (rolnicy z powiatów nowosądeckiego i gorlickiego) albo Placówka SG w Zakopanem (rolnicy z powiatów tatrzańskiego, nowotarskiego i suskiego).

 

- Wniosek powinien zawierać dane personalne i korespondencyjne osoby, która chce przekroczyć granicę, datę i miejsce planowanego przekroczenia granicy wraz z uzasadnieniem (np. prace polowe w rejonie znaku granicznego nr …). Wniosek może obejmować określony okres czasu związany z koniecznością wykonania konkretnych prac polowych w danym gospodarstwie rolnym. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania gospodarstwem rolnym lub prawo wykonywania prac na terenie takiego gospodarstwa.

 

- Straż Graniczna weryfikuje wniosek i wydaje zgodę, o której udzieleniu informowany jest wnioskodawca oraz właściwy miejscowo komendant placówki SG.

 

UWAGA !

 

Po uzyskaniu odpowiedniej zgody, osoba wnioskująca powinna każdorazowo - z wyprzedzeniem co najmniej 4 godzin - informować właściwą miejscowo placówkę SG o zamiarze przekroczenia granicy w uzgodnionym miejscu.

 

W celu szybszego i sprawniejszego obiegu informacji rekomenduje się korespondencję za pomocą poczty elektronicznej albo faxem.

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/aktualnosci/37246,Pola-po-dwoch-stronach-granicy-rolnicy-zwolnieni-z-kwarantanny.html

  

wstecz
redaktor: Maria Olszowska
data publikacji: 2020-04-03
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-15 | 13:09