Koronawirus

Tarcza antykryzysowa dla pracodawców

Pracodawcy z Powiatu Nowosądeckiego chcący skorzystać z możliwości wynikających z Tarczy Antykryzysowej powinni zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego.

 

Właśnie tam można składać wnioski. Do dyspozycji pracodawców jest:

 

- Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,

 

- Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,

 

- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego ogłosił już nabór wniosków o udzielnie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Nowosądeckiego) i zatrudniających co najmniej jednego pracownika jednakże mniej niż 10 pracowników.

 

Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. lub w formie tradycyjnej za pośrednictwem poczty (w dwóch egzemplarzach). Możliwe też będzie złożenie dokumentów kierowanych do Urzędu do udostępnionego w tym celu pojemnika, zlokalizowanego przy wejściu do budynku.

Do wniosku należy załączyć:
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
- podpisaną umowę pożyczki (dwa egzemplarze w przypadku składania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej).

UWAGA

 

Wniosek i umowa są integralną częścią i powinny być składane jednocześnie (razem). Zasada ta dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy składają wniosek elektronicznie lub formą tradycyjną (poczta) lub wrzucają dokumenty do pojemnika zlokalizowanego przy wejściu do budynku.

 

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo również telefonicznie bądź mailowo:

Sławomir Micigolski
tel.: 18 414 94 87, email:smicigolski@pup.powiat-ns.pl

Agnieszka Sromek
tel.: 18 414 94 85, email: asromek@pup.powiat-ns.pl

Łukasz Kościółek
tel.: 18 414 94 42, email: lkosciolek@pup.powiat-ns.pl

Józef Latosiński
tel.: 18 414 94 33, email: jlatosinski@pup.powiat-ns.pl

 

 

  

wstecz
redaktor: Maria Olszowska
data publikacji: 2020-04-08
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-15 | 13:07