Koronawirus

Komunikat starosty nowosądeckiego dotyczący pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Obecna sytuacja epidemiologiczna to trudny czas dla wszystkich. To także sprawdzian i wyzwanie dla administracji publicznej i samorządowej. Kierując się wprowadzonymi przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zasadami postępowania w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego, jestem zobowiązany do podjęcia decyzji, które pozwolą zabezpieczyć zarówno klientów urzędu, jak również wszystkich pracowników Starostwa.

Skupiska ludzi to miejsca sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i służby sanitarno-epidemiologiczne zalecają ograniczenie przebywania w miejscach publicznych, w tym załatwiania spraw urzędowych.

W ramach działań zapobiegających zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, podjąłem decyzję o czasowej zamianie pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu od poniedziałku 16 marca 2020 r. ( Zarządzenie Starosty Nowosądeckiego nr 12/2020 z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu: https://nowosadecki.pl/pl/zarzadzenie-stareosty-nowosadeckiego). Jest to też związane z faktem, że po zamknięciu żłobków, przedszkoli i szkół, część urzędników zadeklarowała opiekę nad dziećmi i tym samym niektóre stanowiska będą mogły wykonywać pracę w ograniczonym zakresie.

Informuję, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Starostwa Powiatowego poprzez wprowadzenie pracy w trybie wewnętrznym, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Od dnia 16 marca 2020 r. odwołuje się wszystkie wcześniej umówione wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu (szczegółowa informacja tutaj: https://nowosadecki.pl/pl/praca-wydzialu-komunikacji-i-transportu).

Od dnia 16 marca 2020 r. odwołuje się wszystkie wizyty w Wydziale Budownictwa i Wydziale Geodezji. W tym czasie nie będzie możliwy osobisty wgląd do akt administracyjnych. Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt przed wydaniem decyzji administracyjnej proszeni są o zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie lub drogą elektroniczną. W takich przypadkach wydanie decyzji zostanie wstrzymane do czasu umożliwienia wglądu do akt.

Bezpośrednie załatwienie sprawy z Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu w sprawach wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody i wskazaniu terminu przez kierującego właściwą komórką organizacyjną urzędu.

Rzecznik Konsumentów będzie udzielał porad konsumenckich telefonicznie (18 41 41 624),  za pośrednictwem poczty na adres Starostwa oraz pocztą elektroniczną ().

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Obywatelskiej udzielają pomocy prawnej zdalnie za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefonicznie, e-mail, komunikator społeczny, videokonferencja) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 600-401-420 od poniedziałku - piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Sprawy urzędowe winny być w tym czasie załatwiane przez:

- telefon: https://nowosadecki.pl/pl/kontakt-lokalizacja

- drogą elektroniczną:

- za pośrednictwem platformy e-PUAP

- operatora pocztowego.

O zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie www.nowosadecki.pl oraz na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/sadeckie/

wstecz
redaktor: Maria Olszowska
data publikacji: 2020-03-15
data ostatniej modyfikacji: 2020-03-16 | 12:28