Sygnały Alarmowe

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

Osoby znajdujące się w domu powinny:


ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp., 
wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu, 
zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie, 
zawiadomić o alarmie sąsiadów, 
udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.
 

Osoby znajdujące się w miejscu publicznym powinny:

udać się do najbliższego schronu lub ukrycia, 
pomagać słabszym, chorym i ułomnym, podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.


Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.


Po usłyszeniu alarmu o skażeniu należy jak najszybciej: 

Udać się w kierunku budowli ochronnych lub postępować zgodnie z innymi zaleceniami 
W razie braku możliwości ukrycia w budowlach trzeba natychmiast wyjść z terenu skażonego, pamiętając o zasadach zachowania się: nie wolno jeść, pić, palić papierosów, opierać się o drzewa i ściany budynków, siadać, wzniecać kurzu, brać do rąk jakichkolwiek przedmiotów, należy omijać kałuże i miejsca porośnięte trawą czy inna roślinnością, w tym drzewami. Przebywający w terenie skażonym powinien nałożyć środki indywidualnej ochrony. Po opuszczeniu terenu skażonego należy wykonać zabiegi sanitarne i poddać się badaniu lekarskiemu

Pliki do pobrania

data publikacji: 2020-09-08 | 12:13
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-14 | 09:35