Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu, których realizację w roku 2011 wspiera Powiat Nowosądecki.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-02-23
data ostatniej modyfikacji: 2011-04-07 | 10:05