Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Nowosądeckiego z zakresu prac konserwatorskich,

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Nowosądeckiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego, których realizację w roku 2011 wspiera Powiat Nowosądecki.

Pliki do pobrania

  • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Nowosądeckiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego, których re
  • Wzór wniosku na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
  • Wzór sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-02-23
data ostatniej modyfikacji: 2011-02-23 | 09:34