Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert/ rozstrzygnięcia konkursu

Ogłoszenie uzupełniającego otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki, których realizację w 2018 roku wspiera Powiat Nowosądecki

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2018-04-13
data ostatniej modyfikacji: 2018-05-24 | 11:33