Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert/rozstrzygnięcie konkursu

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „ŚWIADOMY
KONSUMENT” - EDYCJA 2020.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2020-06-12
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-01 | 11:20