Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert/rozstrzygnięcie konkursu

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu nowosądeckiego w 2021 roku.
 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2020-10-29
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-01 | 11:19