Programy, granty, konkursy

Tryb pozakonkursowy "Mały Grant" - Stowarzyszenie  „Nasz Drugi dom” w Starym Sączu - Aktywność Sądecka.

15 maja 2023  r.
 
Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie  „Nasz Drugi dom” w Starym Sączu

Nazwa zadania:
Aktywność Sądecka.

Termin realizacji zadania publicznego:
25.08.2023 r. do dnia 25.10.2023 r. 
Data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu:
08.05.2023 r.

Status oferty:
Wnioskowana kwota dotacji:
7200,- zł
Dotacja przyznana
5000 zł
Termin i forma zgłaszania uwag:
Uwagi do oferty należy zgłaszać :
od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 22 maja 2023 r. 
(liczy się data wpływu uwag do Starostwa, a nie data nadania)
Poczta:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Osobiście:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Dziennik Podawczy, budynek przy ul. Jagiellońskiej 33
Godziny otwarcia: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30

Podmiot odpowiedzialny za realizację:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Nazwa wydziału Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Kontakt: 18 41-41-832, 18 41-41-813
e-mail:trogowska@nowosadecki.pl 

Poniżej: 
skan oferty.
formularz do zgłaszania uwag.

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-05-15
data ostatniej modyfikacji: 2023-05-15 | 15:00