Programy, granty, konkursy

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu  „Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi  na rok 2024”
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 415/XLI/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz Uchwały 1862/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 18 października 2023 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Konsultacje odbyły się w okresie od 23 października do 6 listopada 2023 r. W tym czasie nie zgłoszono żadnych uwag do projektu Programu Współpracy na 2024 rok.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-11-07
data ostatniej modyfikacji: 2023-11-07 | 14:58