Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Nowosądeckiego. z zakresu, prac konserwatorskich, restauratorsk

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Nowosądeckiego. z zakresu, prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego, których realizacje w roku 2013 wspiera Powiat Nowosądecki.

Pliki do pobrania

  • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Nowosądeckiego. z zakresu, prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego, których
  • Wzór wniosku na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
  • Wzór sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych.
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2013-01-17
data ostatniej modyfikacji: 2013-01-17 | 14:47