Programy, granty, konkursy

Lista podmiotów, którym przyznano dotację po otwartym konkursie ofert w 2013 r. z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodow

Lista podmiotów, którym przyznano dotację po otwartym konkursie ofert w 2013 r. z  zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2013-03-14
data ostatniej modyfikacji: 2013-03-14 | 13:25