Programy, granty, konkursy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu, których realizację w roku 2015 wspiera Powiat Nowosądecki.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-10
data ostatniej modyfikacji: 2014-12-10 | 14:27
planowana data dezaktywacji: 2015-01-07