Programy i Sprawozdania NGO

Sprawozdanie za rok 2019

Sprawozdanie z realizacji „ Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019"

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2020-07-15
data ostatniej modyfikacji: 2020-07-15 | 13:52