Przetargi i Ogłoszenia Starostwa Dotyczące Nieruchomości

Informacja Starosty Powiatu Nowosądeckiego o wyniku przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Informacja Starosty Nowosądeckiego o wyniku przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Nawojowej gm. Nawojowa, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 642/12 i 642/14.
1. W dniu 30 czerwca 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 33, 33-300 Nowy Sącz o godz. 10.00, przeprowadzony został przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Przedmiotem przetargu ograniczonego były niezabudowane nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczone jako działki ewidencyjne nr 642/12 o pow. 0,0629 ha oraz 642/14 o pow. 0,0536 ha położone w obrębie ewidencyjnym Nawojowa gmina Nawojowa, objęte
księgą wieczystą nr NS1S/00002109/1.
Działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej, dlatego zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Oferty w przetargu na zakup działki 642/12 składać mogli właściciele nieruchomości bezpośrednio przylegających do działki 642/12, tj. właściciele działek ewidencyjnych nr 1296/6, 640/10 i 642/11 położonych w Nawojowej.
Oferty w przetargu na zakup działki 642/14 składać mogli właściciele nieruchomości bezpośrednio przylegających do działki 642/14, tj. właściciele działek ewidencyjnych nr 641/8, 638/5 i 642/13 położonych w Nawojowej.
3. Do Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wpłynęły trzy oferty dotyczące nabycia nieruchomości, w tym dwie oferty na zakup działki 642/14 i jedna oferta na zakup działki 642/12.
4. Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję Przetargową do uczestnictwa w przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 oraz na stronie BIP Starostwa w dniach 28.06 – 01.07.2022 r.
5. Zostały wpłacone trzy wadia, w tym dwa wadia na zakup działki 642/14 i jedno wadium na zakup działki 642/12, z zachowaniem wyznaczonego terminu.
6. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosiła:
- działka ewidencyjna nr 642/12 – 34.600 zł (wraz z podatkiem VAT 23%).
- działka ewidencyjna nr 642/14 – 29.500 zł (wraz z podatkiem VAT 23%).
7. Najwyższa cena zaoferowana w przetargu pisemnym ograniczonym wyniosła:
- za działkę 642/14 – 31.102,00 zł
- za działkę 642/12 – 34.601,00 zł (jedyna oferta)
8. Komisja zgodnie ustaliła, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nabywcą działki 642/12 została Pani Anna Poręba, a nabywcą działki 642/14 został Pan Grzegorz Tobiasz.
9. Niniejszą informację sporządzono dnia 8 lipca 2022 r.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-07-08
data ostatniej modyfikacji: 2022-07-08 | 13:27