Przetargi i Ogłoszenia Starostwa Dotyczące Nieruchomości

Ogłoszenie Starosty Nowosądeckiego w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Starosta Nowosądecki ogłasza, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do oddania w użyczenie następująca nieruchomość:

Opis nieruchomości :

działka nr 416/8 o powierzchni 0,0015 ha w obrębie Podrzecze, gm. Podegrodzie. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania :

Zgodnie z Uchwałą Nr 370/XLVIII/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podgrodzie - działka 416/8 położona w Podrzeczu znajduje się w terenach oznaczonych symbolem:

- R6 – tereny rolne położone w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz bezpośrednio do nich przylegające

- WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych i towarzyszącej im zieleni stanowiącej biologiczną obudowę cieków.

Działka 416/8 znajduje się w całości w obszarze zalewowym pomiędzy drogą powiatową, a stawami zlokalizowanymi w pobliżu rzeki Dunajec.
 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-05-16
data ostatniej modyfikacji: 2023-05-16 | 15:02
planowana data dezaktywacji: 2024-06-07