Przetargi i Ogłoszenia Starostwa Dotyczące Nieruchomości

Informacja Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego

Informacja Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30.05.2023 r. o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewid. Krynica – Wieś gm. Krynica - Zdrój stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego.

Przedmiotem przetargu była sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego obj. księgą wieczystą Nr NS1M/00020409/1, położonej w obrębie Krynica - Wieś, gmina Krynica - Zdrój, oznaczonej jako działka ewid. nr 403/30 o pow. 0,1210 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/21 cz. w drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 403/38 o pow. 0,2317 ha położoną w obrębie Krynica Wieś, jednostka ewid. Krynica – Zdrój - miasto, objętej księgą wieczystą nr NS1M/00030850/0.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2023-06-09
data ostatniej modyfikacji: 2023-06-09 | 12:31
planowana data dezaktywacji: 2023-06-17