Przetargi i Ogłoszenia Starostwa Dotyczące Nieruchomości

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.) oraz uchwały Zarządu Powiatu
Nowosądeckiego nr 1984/2024 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części działki ewidencyjnej nr 157/51 obręb Nawojowa - Zarząd
Powiatu Nowosądeckiego ogłasza, że z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczona została do oddania w najem następująca część nieruchomości:

Nieruchomość stanowi własność Powiatu Nowosądeckiego. 
Do oddania w najem przeznaczono część działki 157/21 obr. Nawojowa o pow. 0,0025 ha oraz pomieszczenia o pow. użytkowej 48,03m2 , w budynku internatu na działce ewidencyjnej 157/51 obr. Nawojowa.
Przeznaczenie działki w mpzp:
teren produkcyjno usługowy (1PU SAG), w obszarze rewitalizacji i chronionego krajobrazu; strefa aktywności gospodarczej
 

Pliki do pobrania

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2024-02-14
data ostatniej modyfikacji: 2024-02-14 | 15:33