Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Prawo / Zarządzenia Starosty / IV kadencja

Modyfikacja listy plików
2011-07-04 15:06:18
Bożena Dąbrowska
Pliki:
zs22-2011.pdf
w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

zs20-2011.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2010 Starosty Nowosadeckiego z dnia 17 listopada 2010 r.

zs19-2011.pdf
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy i wykonywania działań wzakresie zwalczania pozarów i ewakuacji.

zs18-2011.pdf
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia Powiatowych Ćwiczeń Ratowniczo-Gaśniczych pk.\"MAGAZYNY 2011\" sprawdzajacych założenia \"Powiatowego Planu Działań Ratowniczych \"

zsnr17-2011.pdf
w sprawie zmiany w skladzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

zsnr16-2011.pdf
w sprawie zasad i trybu postępowania przy korzystaniu z pojazdów do celów służbowych przez pracowników Starostwa.

zsnr15-2011.pdf
w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia wojewódzkiego pk. \"RADIACJA 2011 na temat: \" Realizacja działań interwencyjnych w zakresie postepowania awaryjnego w przypadku wystąpienia zagrożenia

zs_14.pdf
w sprawie ustalenia zasad sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.

zs_13_11.pdf
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Powiatowego rzecznika Konsumentów w Nowym Sączu z działalności za 2010 r.

zs_nr_12__08-03-2011.pdf
w sprawie powołania zespołu kontrolnego

zs_11_11.pdf
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.

zs_10_11.pdf
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

zarzadzenie_nr_9-2011_r..pdf
w sprawie opracowania \"Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Nowosądeckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny\".

zs_7-11.pdf
w sprawie przydziału odzieży, obuwia roboczego, ekwiwalentu pieniężnego za pranie i używanie odzieży roboczej oraz środków czystości dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

zstr-06-2011.pdf
w sprawie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

zarzadzenie_nr4_-2011_r..pdf
w sprawie ustalenia kryteriów /warunków/, które należy uwzględnić w trakcie wyboru instalacji szkoleniowych przeprowadzających szkolenia dla osób wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia ....

zarzadzenie_nr_3_-2011_r..pdf
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Kierowania Procesem Ewakuacji Ludności oraz przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego.

zs-1.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

zs_64_31_12_10.pdf
wprowadzające politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

zs_63_31_12_10.pdf
wprowadzające Instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

zs_62_31_12_10.pdf
wprowadzające Instrukcję gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

zs_61_31_12_10.pdf
wprowadzające Instrukcję ewidencji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

zs_60_30-12-10.pdf
w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy korzystaniu z pojazdów do celów służbowych przez pracowników Starostwa.

plany_kontroli_na_2011.pdf
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2011 r.

zs-58-2010.pdf
w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2011

zarzadzenie_nr_57-2010.pdf
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych.

zs-56-2010.pdf
w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 10/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 czerwca 2009 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 14/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 lipca 2009 r.

zs-55-2010.pdf
zmieniające zarządzenie wprowadzające politykę rachunkowości, zakładowy plan kont oraz instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

zs-54-2010.pdf
w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Nowosądeckiego

zs21-2011.pdf
w sprawie powołania Powiatowej Społecznej rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34