Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:41:14
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Odszkodowania za grunty zajęte pod drogami publicznymi. [GB-N4]
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek właściciela (własność wg stanu na dzień 31.12.1998 r.) lub spadkobierców, 2. Dokument potwierdzający prawo własności na dzień 31 grudnia 1998r. (odpis z księgi wieczystej).
Miejsce złożenia:
Wydział Geodezji i Budownictwa - Referat Nieruchomości, Siedziba: ul. Strzelecka 1, II piętro, pokój nr 305 Telefon: 18 41-41-855 E-mail: ko@starostwo.nowy-sacz.pl Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek –piątek: 7.30 - 15.30
Oplaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie 10,00 zł płatna w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: BOŚ o/ Nowy Sącz nr 76 1540 1115 2013 6000 3072 0002.
Termin i załatwianie:
6 m -cy od przedłożenia ostatecznej decyzji Wojewody.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje:
Brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34