Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:42:13
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Poświadczenie opracowań geodezyjnych za zgodność z oryginałem [GB-G14]
Wymagane dokumenty:
- Wniosek o poświadczenie zgodności opracowań geodezyjnych.
Miejsce złożenia:
Wydział Geodezji i Budownictwa Siedziba: 33-300 Nowy Sącz ul. Strzelecka 1 Telefon: 018-4141800 Fax: 018-4141888 Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30
Oplaty:
Wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.
Termin i załatwianie:
6 dni
Podstawa prawna:
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz.U. z 2004r. Nr 37, poz. 333), - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami.
Tryb odwoławczy:
brak
Informacje:
brak
Pliki:
gb-g14.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34