Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:43:56
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Prowadzenie postępowań kompensacyjnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza [ORL-22]
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zgoda uczestników postępowania na dokonanie odpowiedniej redukcji ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów.
Miejsce złożenia:
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Ochrony Środowiska
Oplaty:
opłata skarbowa 3016,50 złotych - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 759 złotych - w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
Termin i załatwianie:
1 miesiąc
Podstawa prawna:
Art. 225, 228 ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” (tekst jednolity Dz .U z 2008 roku. Nr 25 poz.150 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska. z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.Nr. 1 poz.12) Rozporządzenie Ministra Środowiska. z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie przypadków, w których rozprowadzenie pyłów do pow. z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.Nr. 283 poz. 2840).
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.
Informacje:
Brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34