Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:53:11
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb [ORL-30]
Wymagane dokumenty:
Wniosek o rejestrację.
Miejsce złożenia:
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Rolnictwa i Leśnictwa
Oplaty:
Opłata skarbowa 17 zł.
Termin i załatwianie:
2 tygodnie
Podstawa prawna:
Art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (teks jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750 z późn. zm.), Rozporządzenie. Ministra RiRW z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U.z 2001 r. Nr 138 poz.1559).
Tryb odwoławczy:
Brak
Informacje:
Brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34