Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 10:39:44
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Legalizacja urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego [ORL-10]
Wymagane dokumenty:
Wniosek wraz z dokumentami zgodnie z art. 131 ust. 2 i 4 ustawy Prawo wodne, jeżeli wykonane urządzenie wodne nie narusza przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów art. 63 Prawa wodnego
Miejsce złożenia:
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, Referat Gospodarki Wodnej i Referat Ochrony Środowiska
Oplaty:
Opłata legalizacyjna: 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego tj 10x217 zł
Termin i załatwianie:
1 miesiąc
Podstawa prawna:
art. 64a ust. 2 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku. Nr 239, poz.2019 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego
Informacje:
Brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34