Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 11:16:31
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Zatwierdzanie projektów prac geologicznych [ORL-26]
Wymagane dokumenty:
Wniosek wraz z Projektem (4 egz.) sporządzonym zgodnie z art. 32,ust. 2 ustawy oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777).
Miejsce złożenia:
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa , Samodzielne stanowisko ds. Geologii
Oplaty:
Opłata skarbowa 10 zł.
Termin i załatwianie:
1 miesiąc
Podstawa prawna:
Art. 33, ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. , Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.
Informacje:
brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34