Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2011-07-25 11:17:22
Adam Zaremba
Nazwa sprawy:
Zgoda na wejście w teren [GB-N10]
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek zainteresowanego, 2. Mapa sytuacyjna z naniesionym projektem przebiegu uzbrojenia terenu, 3. Protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.
Miejsce złożenia:
Wydział Geodezji i Budownictwa - Referat Nieruchomości, Siedziba: ul. Strzelecka 1, II piętro, pokój nr 305 Telefon: 18 41-41-855 E-mail: ko@starostwo.nowy-sacz.pl Godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 16.00, wtorek –piątek: 7.30 - 15.30
Oplaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej
Termin i załatwianie:
1 miesiąc
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 roku, Nr 16, poz.93 z późn. zm.) art. 46 ust.1 ustawy z dnia 8.06.1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm).
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Informacje:
Brak
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34