Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego / Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego / Skład komisji

Aktualizacja akapitu
2011-08-08 11:05:59
Michał Rak
Treść:
 

Skład Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego

Przewodniczący komisji:
1) Jan GOLONKA – Starosta Nowosądecki
2) Ryszard NOWAK – Prezydent Miasta Nowego Sącza

Członkowie:
Radni delegowani przez Radę Miasta Nowego Sącza:
1) Przemysław GAWŁOWSKI – Radny Miasta Nowego Sącza
2) Józef GRYŹLAK - Radny Miasta Nowego Sącza
Radni delegowani przez Radę Powiatu Nowosądeckiego:
1) Stanisław WĘGLARZ - Radny Powiatu Nowosądeckiego
2) Jan DZIEDZINA- Radny Powiatu Nowosądeckiego

Osoby powołane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz przez Starostę Nowosądeckiego:
1) st. bryg. Janusz BASIAGA – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu,
2) Adam CZERWIŃSKI – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
3) Iwona BODZIONY – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień Nowym Sączu
4) Marek NIEĆ - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Nowym Sączu
Przedstawiciele Policji delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu:
1) podinsp.  Andrzej KROK – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
2) podinsp. Robert  PACHOLARZ – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w  Nowym Sączu

Lp.

Imie i Nazwisko

Funkcja

Reprezentowana jednostka

Podstawa prawna

1

Jan

GOLONKA

Starosta Nowosądecki

 Starostwo Powiatowe

w Nowym Sączu

 art.38 ustawy z dania 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

2

Ryszard NOWAK

Prezydent Miasta

Nowego Sącza

 Urząd Miasta

Nowego Sącza

 art.38 ustawy z dania 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)

3

Przemysław GAWŁOWSKI

Radny Miasta

Nowego Sącza

 Rada Miasta

Nowego Sącza

 Uchwała Rady Miasta Nowego Sącz

4

Józef GRYŹLAK

Radny Miasta

Nowego Sącza

 Rada Miasta

Nowego Sącz

 Uchwała Rady Miasta Nowego Sącz

5

Jan DZIEDZINA

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego

 Rada Powiatu Nowosądeckiego

 Uchwała Nr 37/III/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011 r.

6

Stanisław WĘGLARZ

Przewodniczący Komisji Kultury i Ochrony Dóbr Kultury Rady Powiatu Nowosądeckiego

 Rada Powiatu Nowosądeckiego

 Uchwała Nr 37/III/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2011 r.

7

Janusz BASIAGA

Komendant Państwowej Straży Pożarnej

w Nowym Sączu

 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Nowym Sączu

 Zarządzenie Nr 39/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 września 2010m r.

8

Adam CZERWIŃSKI

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

w Nowym Sączu

 Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

 Zarządzenie Nr 39/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 września 2010m r.

9

Iwona BODZIONY

Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu

 Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

w Nowym Sączu

 Zarządzenie Nr 39/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 września 2010m r.

10

Marek

NIEĆ

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

w Nowym Sączu

 Urząd Miasta Nowego Sącza

 Zarządzenie Nr 401/2010 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 6 października 2010 r.

11

Andzrzej

KROK

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji

w Nowym Sączu

 Komenda Miejska Policji

w Nowym Sączu

 Przedstawiciel Policji delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu - pismo z dnia 21 września 2010 r. znak: NAS-0151/123/2010/KR/IG

12

Robert PACHOLARZ

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji

w Nowym Sączu

 Komenda Miejska Policji

w Nowym Sączu

 Przedstawiciel Policji delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu - pismo z dnia 21 września 2010 r. znak: NAS-0151/123/2010/KR/IG

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34