Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Aktualizacja wiadomości
2012-11-29 13:33:17
Beata Zięcina-Kasieczka
Data rozpoczęcia:
2012-11-21
Data dezaktywacji wiadomości:
2012-12-04
Tytuł:
ZP.272.33.2012 Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu/logo Powiatu Nowosądeck.
Krótki opis:
ZP.272.33.2012 Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem herbu/logo Powiatu Nowosądeckiego. UWAGA: Pytania i odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ZMIANA SIWZ, Pytania i odp. nr II
Pliki:
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu

siwz_33.pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

odpowiedzi_na_pytania_do_siwz.pdf
Pytania o odpowiedzi na pytania do siwz

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

odp._na_pytania_zmiana_siwz.pdf
Odpowiedź nr II na pytania, zmiana siwz
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34