Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Ogłoszenia o wszczęciu postępowania

Aktualizacja wiadomości
2013-01-18 13:37:20
Beata Zięcina-Kasieczka
Data rozpoczęcia:
2013-01-16
Data dezaktywacji wiadomości:
2013-01-26
Tytuł:
ZP.272.4.2013 Przetarg nieograniczony na usługi sporządzenia dokumentacji projektowej: projektu architektoniczno-budowlanego ...
Krótki opis:
ZP.272.4.2013 Przetarg nieograniczony na usługi sporządzenia dokumentacji projektowej: projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego zamiennego termomodernizacji-przebudowy obiektu, polegającej na doprojektowaniu urządzeń solarnych w budynku LO ...
Pliki:
ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
ogłoszenie o zamówieniu

siwz.pdf
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z zał. nr 1, 2, 3, i 4

audyt_stary_sacz_partyzantow_-_kolektory-druk.pdf
zal. nr 5 do siwz audyt

budowlany.pdf
zał. nr 6 do siwz część I

koszotrys_inwestorski_-_lo_-_kotlownia.pdf
zał. nr 6 do siwz część II

przedmiar_robot_-_lo_-_kotlownia.pdf
zał. nr 6 do siwz część III

specyfikaca_branza_instalacyjna.pdf
zał. nr 6 do siwz część IV

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_zamowieniu.pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja_o_zmianach_siwz_i_terminu_skladania_ofert.pdf
Informacja o zmianach siwz i terminu składania ofert

poprawiony_zal_nr_1_do_siwz.pdf
POPRAWIONY FORMULARZ OFERTY CENOWEJ - ZAŁ. NR 1 DO SIWZ

decyzja.pdf
DECYZJA POZWOLENIE NA BUDOWĘ - ZAŁ. NR 7 DO SIWZ
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34