Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2013-04-11 09:06:46
Dominika Jędrusik
Nazwa sprawy:
Dotacja udzielana dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego [EKS-1]
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie dotacji
Miejsce złożenia:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – Referat Obsługi Budżetowej Szkół
Oplaty:
Nie pobiera się
Termin i załatwianie:
Miesięcznie
Podstawa prawna:
Uchwała Nr 98/VIII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 czerwca 2007 r. - na podstawie art.90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Tryb odwoławczy:
-
Informacje:
Szkoła znajduje się w ewidencji szkół niepublicznych Powiatu Nowosądeckiego oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej
Pliki:
eks-1.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34