Rejestr zmian

E-urząd / Sprawy - karta usług

Aktualizacja typu sprawy
2013-04-11 09:10:01
Dominika Jędrusik
Nazwa sprawy:
Dotacja udzielana dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego [EKS-1]
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowosądeckiego – Zał. Nr 1 2.Informacja o faktycznej liczbie uczniów – Zał. Nr 2 3.informacja o faktycznej liczbie wychowanków – Zał. Nr 3 4.Rozliczenie wykorzystania dotacji wg faktycznej liczby uczniów w danym roku – Zał. Nr 4 5.Rozliczenie wykorzystania dotacji wg średniorocznej liczby wychowanków w danym roku – Zał. Nr 5
Miejsce złożenia:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Oplaty:
Bez opłat
Termin i załatwianie:
Miesięcznie
Podstawa prawna:
Art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowytm (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy:
bez trybu odwoławczego
Informacje:
1.Szkoła znajduje się w ewidencji szkół niepublicznych oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej. 2.Niepubliczna placówka znajduje się w ewidencji placówek niepublicznych i zapewnia opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miesjcem stałego zamieszkania
Pliki:
eks-1.pdf
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34