Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Przetargi / Zamówienia Publiczne Starostwa Powiatowego / Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Aktualizacja akapitu
2020-09-16 13:26:51
Beata Zięcina-Kasieczka
Treść:

Na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zmianami/ zamawiający sporządził plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2020 i zamieścił go na stronie internetowej. Szczegóły planu postępowań znajdują się w załączonym pliku.

Pliki:
plan_postepowan_2020.pdf
PLAN POSTĘPOWAŃ NA ROK 2020

1_zmiana_planu_postepowan_2020.pdf
Zaktualizowany 12 lutego 2020 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

2_zmiana_planu_postepowan_2020.pdf
Zaktualizowany 19 lutego 2020 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

3_zmiana_planu_postepowan_2020.pdf
Zaktualizowany 13 marca 2020 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

4_zmiana_planu_postepowan_2020.pdf
Zaktualizowany 29 kwietnia 2020 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

5_zmiana_planu_postepowan_2020.pdf
Zaktualizowany 6 maja 2020 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

6_zmiana_palnu_postepowan_2020.pdf
Zaktualizowany 13 maja 2020 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

7_zmiana_planu_postepowan_2020.pdf
Zaktualizowany 3 czerwca 2020 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

8_zmiana_planu_postepowan_2020.pdf
Zaktualizowany 8 lipca 2020 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

9_zmiana_planu_postepowan_2020.pdf
Zaktualizowany 22 lipca 2020 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

10_zmiana_planu_postepowan_2020.pdf
Zaktualizowany 16 września 2020 r. plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamawiający przewiduje przeprowadzić w 2020 r.
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34