Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Ogłoszenia i zawiadomienia / Geodezja - zawiadomienia

Dodanie nowej wiadomości
2021-01-21 15:28:51
Monika Pasiut
Data rozpoczęcia:
21-01-2021
Data dezaktywacji wiadomości:
05-02-2021
Tytuł:
Zawiadomienie
Krótki opis:
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 115/4 obr.Żeleźnikowa Mała, jedn. ewid. Nawojowa z działką sąsiednią nr 121/7.
Pliki:
52-2021.pdf
treść zawiadomienia
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34