Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Zgłoszenia budowy / 2022 rok

Aktualizacja akapitu
2022-11-25 08:53:24
Agnieszka Matusik
Treść:

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1a oraz art.29 ust.3 pkt 3d ustawy Prawo budowlane 
 
               


Data zgłoszenia: 26.09.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 585/3, 585/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Paweł Drabik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 26.09.2022r.
Adres  obiektu: Krynica Zdrój - dz. nr 325, 379/1, 327, 378, 137/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.09.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 246/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Stanisław Gołyźniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.09.2022r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 403/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Barbara Kałucka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.09.2022r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 22
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku produkcyjnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PROFIL sp. j. Anna i Piotr Baziak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.09.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 350/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Klaudia Furkawy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.09.2022r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 402/18
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Małgorzata Skalniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.09.2022r.
Adres  obiektu: Moszczenica Nizna - dz. nr 246/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Barbara i Arkadiusz Pasoń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.09.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.09.2022r.
Adres  obiektu: Golkowice Górne - dz. nr 343/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Janusz Zarabski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.09.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 331/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Szczepan Myszka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.09.2022r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 402/16
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Joanna Niemiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 29.09.2022r.
Adres  obiektu: Wijnarowa - dz. nr 832/7
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Władysław Jaworecki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 29.09.2022r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 583/3, 583/4, 623, 620
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 29.09.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 441/7, 441/6, 441/5, 441/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 30.09.2022r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa -dz. nr 2400/4, 2400/5, 2401/6, 2401/4, 2402/10, 2402/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 30.09.2022r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 134/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Grażyna Sadowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 30.09.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 440/1, 440/3, 440/4, 440/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.  
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 30.09.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3907, 16/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa stacji transformatorowej SN/NN wraz z kablowym przyłączem elektroenergetycznym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 03.10.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 171/4, 171/5, 168/1, 165/1, 165/2, 167
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.  
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 03.10.2022r.
Adres  obiektu: Miłkowa - dz. nr 56
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Elżbieta i Dariusz Sadłoń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 03.10.2022r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa -dz. nr 1578/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Konrad Jerzak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 03.10.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 494, 493/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Zbigniew Klimontowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 03.10.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 210, 156, 194/4, 222, 192, 261/3, 261/4, 260, 256/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:   PSG sp. z o.o.  
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 04.10.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 1541/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Grażyna Galejczuk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 04.10.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 478/3, 478/4, 478/9, 478/18, 2035
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.  
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 04.10.2022r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 1598/1, 1598/8, 1599/1, 1599/4, 1599/8, 1599/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.  
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.10.2022r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 316/2, 315, 316/1, 317, 337, 336, 393, 395/1, 395/2, 396/4, 394/1, 394/2, 396/1, 396/3, 415/7, 340, 348, 428, 422, 362/2, 361/3, 361/6, 361/5, 361/14, 361/12, 361/11, 361/13, 397/5, 397/3, 397/8, 397/2, 399, 400, 398/6, 398/14, 398/15, 398/17, 398/13, 398/11, 398/12, 405, 411, 410, 403/4, 403/6, 401/3, 412/1, 412/3, 412/4, 412/5, 413/5, 409, 408, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 414/2, 420, 419/5, 419/6, 419/9, 419/3, 421, 414/1,       Klęczany - dz. nr 33/3, 33/1, 1/26, 1/25, 1/24, 1/42, 1/41, 26
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.  
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 05.10.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 441/4, 441/3, 441/2, 441/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.10.2022r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 600/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Krystyna Marcisz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.10.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 229/4, 225/6, 225/9, 225/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 05.10.2022r.
Adres  obiektu: Zawadka - dz. nr 93/2, 95/2, 96
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 05.10.2022r.
Adres  obiektu: Rożnów - dz. nr 299/3, 298/7, 298/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 06.10.2022r.
Adres  obiektu: Stary Stary - dz. nr 2407/23
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Janina Baziak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 06.10.2022r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 116/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Krzysztof Ogorzały
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 06.10.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3336
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Marian Klimczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  06.10.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1266
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Teresa Tokarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 06.10.2022r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 119/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Rafał Janik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 06.10.2022r.
Adres  obiektu: Wawrzka - dz. nr 152/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Jadwiga Święs
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.10.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 167/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Kazimierz Bieniek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 06.10.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 234/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Renata Gargula
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 06.10.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 151/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Edward Olech
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.10.2022r.
Adres  obiektu: Popowice - dz. nr 192/4, 192/17
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.10.2022r.
Adres  obiektu: Moszczenica Nizna - dz. nr 48/26, 53, 63/4, 63/5, 63/17
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.10.2022r.
Adres  obiektu: Podrzecze - dz. nr 123, 128/3, 129/3
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  MOVE IVESTMENT S.C. Andrzej Iwański, Janina Iwańska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.10.2022r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 638/4, 638/5, 241, 243/4, 726/1, 726/2, 726/4, 726/5, 726/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  07.10.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 650/5
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Marek Piekoś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.10.2022r.
Adres  obiektu: Witowice Górne - dz. nr 138/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Paweł Tucznio
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.10.2022r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 167/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Agnieszka Litwa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.10.2022r.
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 28
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Alicja Pawlik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.10.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 693/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Stefan Podgórniak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.10.2022r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 361/2, 362, 363, 481, 489/1, 489/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 10.10.2022r.
Adres  obiektu:  Piwniczna-Zdrój - dz. nr 1627/1, 1087, 2154, 2157, 2229, 2230, 2233, 2239, 2240, 2241
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Tauron Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.10.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 1203, 1168, 1198, 1195/2, 1197/2, 1197/1, 1195/3, 1195/4, 1195/5, 1211/4, 1211/6, 1206/1, 1211/7
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.10.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 164, 170/4, 169, 163, 61, 63/3, 63/1, 177
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.10.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 121, 83/3, 83/4, 83/7, 83/9  
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.10.2022r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 701/5, 701/11, 701/12, 701/17, 701/26 
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.10.2022r.
Adres  obiektu:  Binczarowa - dz. nr 380/1, 380/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bartosz Ogorzałek 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 12.10.2022r.
Adres  obiektu: Siołkowa - dz. nr 1783, 2007, 2027/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Browar Pilsweizer S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 12.10.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 166/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Ryszard Jaskulski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.10.2022r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 236/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Anna i Grzegorz Wójcik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.10.2022r.
Adres  obiektu: Chelmiec - dz. nr 433/13
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Ewa Basta
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.10.2022r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 594, 185/5, 185/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 13.10.2022r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 193/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Stanisława Radzik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  13.10.2022r.
Adres  obiektu:  Biczyce Dolne - dz. nr 166/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Ewa Sejud
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  13.10.2022r.
Adres  obiektu: Stańkowa - dz. nr 156/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Sławomir Garbacz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 14.10.2022r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 131/2, 132
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 14.10.2022r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 435/37, 435/20
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 14.10.2022r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 129, 125, 123, 119/3, 119/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 14.10.2022r.
Adres  obiektu: Mostki - dz. nr 110/11, 110/9, 110/13
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 14.10.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 260/3, 260/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 14.10.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 360/6, 362/4, 362/5, 363/2, 363/4, 363/10, 363/11, 363/12, 363/13, 363/14, 363/15
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  14.10.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 643/8, 643/7, 643/2, 643/3, 643/5, 631, 639, 637, 642/1, 641/1, 641/3, 641/2, 641/4, 858, 859, 860, 649/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 14.10.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 353/9, 353/8, 353/7, 353/5, 617, 351/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.10.2022r.
Adres  obiektu: Łęka Siedlecka - dz. nr 45/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Ryszard Szarata
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.10.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 1005/1, 1007, 1008, 1011, 1012/1, 1012/2, 1015, 1017
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 17.10.2022r.
Adres  obiektu: Wawrzka - dz. nr 188/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Andrzej Motyka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.10.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 398/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Tomasz Pajor
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 17.10.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 131/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku garażowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Robert Ścianek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.10.2022r.
Adres  obiektu: Roznów - dz. nr 463
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wojciech Górowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:  27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 18.10.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3833/9, 3833/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 18.10.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 272/1, 27/11, 272/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 18.10.2022r.
Adres  obiektu: Podrzecze - dz. nr 395, 396
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Katarzyna i Wiesław Kubacki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 18.10.2022r.
Adres  obiektu: Słowikowa - dz. nr 218/4, 218/6, 321/7, 321/8, 321/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 18.10.2022r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 112/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Joanna Filip
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 18.10.2022r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 381/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Piotr Ogorzałek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.10.2022r.
Adres  obiektu: Biczyzce Górne - dz. nr 86/1, 86/2, 86/4, 86/5, 86/6, 86/8, 85/19, 84/1, 86/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Jerzy Szkaradek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 19.10.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 128/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Teresa Szczygieł
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.10.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 128/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Mariusz Szczygieł
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.10.2022r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 402/13
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Danuta Tokarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 19.10.2022r.
Adres  obiektu: Krynica Zdrój - dz. nr 2051
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Tomasz Kiełbasa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 19.10.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 835/18
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Elżbieta Lichoń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 19.10.2022r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 1269/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Urszula Sztandera - Kardaszyńska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 20.10.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 2121/1, 2122/1, 2123/2, 2126, 2127/8, 2127/1, 2127/6, 2127/3, 2127/4, 2127/5, 2128, 2123/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 20.10.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 211
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Urszula i Stanisław Kmak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 20.10.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 470/7, 460/3, 441/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.10.2022r.
Adres  obiektu: Janczowa - dz. nr 106
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 28.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.10.2022r.
Adres  obiektu: Krynica Wieś - dz. nr 615
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Marcin Rzeszutko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.10.2022r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 416/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Wioleta Pawlik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.10.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 162/1, 168/2, 169, 170/2, 171
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  21.10.2022r.
Adres  obiektu: Jastrzębik - dz. nr 60/17, 60/16, 60/15, 60/14, 60/13, 59, 50, 60/4, 129
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  21.10.2022r.
Adres  obiektu: Przydonica - dz. nr 402/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Artur i Karolina Błachuta
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  21.10.2022r.
Adres  obiektu: Jamnica - dz. nr 406/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Ireneusz i Beata Bugara
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.10.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 732/3, 553, 727/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  24.10.2022r.
Adres  obiektu: Podole-Górowa - dz. nr 162, 157, 177/20, 177/13, 177/16, 177/9, 177/21
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.10.2022r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 330/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Ludwik Krzak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  24.10.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 357/9, 357/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.10.2022r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 293/2, 292/4, 291, 290/2, 290/5, 423, 290/6, 369/3, 369/4, 369/5, 369/2, 370
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.10.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 36/7, 36/20, 36/18
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.10.2022r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 99/1, 101/1, 101/2, 101/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 25.10.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 150/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Agnieszka i Andrzej Machowscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 26.10.2022r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1787/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Krzysztof Jasiński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 26.10.2022r.
Adres  obiektu: Lipie - dz. nr 81/40, 81/38
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Marek Hadała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.10.2022r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 279/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Bernadetta Korona Brdej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.10.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 592/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Helena Hejmej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.10.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 349/6, 541/15, 542/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.10.2022r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 366/58, 366/61, 366/62, 366/103, 366/50
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.10.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 95/12, 95/11, 95/9, 95/7, 95/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 27.10.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 15, 123, 129
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:    PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 28.10.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 63/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Marek Jewuła
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 28.10.2022r.
Adres  obiektu: Piatkowa - dz. nr 624, 625
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Spółka JM Company sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 28.10.2022r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1121/3, 1121/7, 1121/8, 1119/13, 1118, 1117/6, 1086, 1087/1, 1088, 1116, 1123
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.10.2022r.
Adres  obiektu: Biczyzce Dolne - dz. nr 175, 176, 178, 298, 227/12, 227/11
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.10.2022r.
Adres  obiektu: Piatkowa - dz. nr 263, 264, 265, 266/1, 266/6, 276, 277/1, 278/1, 278/2, 312/1, 312/2, 312/3, 313, 316/2, 318, 319/1, 321/1, 322/3, 322/5, 322/6, 322/7, 322/8, 323, 324, 339/8, 342, 344/1, 345, 346, 353
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap IV
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  28.10.2022r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 68, 367/1, 375/2, 375/4, 375/6, 375/7, 388/2, 388/3, 391/4, 391/6, 391/8, 391/9, 391/10, 391/11, 392/4, 392/5, 392/8, 392/9, 392/10, 392/11, 392/12, 393, 394/2, 396/1, 402/1, 403/1, 404/1, 405, 420/6, 420/7, 421/2, 421/3, 421/4, 422/1, 424/1, 424/4, 425, 426/1, 426/2, 427/2, 427/3, 427/5, 427/6, 427/7, 428/3, 428/4, 429, 498, 499, 501/1, 501/3, 501/7, 502/1, 502/2, 505/12, 505/13, 505/18, 505/19, 505/20, 505/24, 505/26, 505/28, 505/29, 506/3, 506/5, 506/8, 532/2, 536/2, 536/3, 536/4, 536/5, 559, 839, 847/2, 847/3, 847/5, 847/6, 850/1, 850/2, 851/2, 851/4, 851/5, 851/6, 851/7, 852, 854
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap I
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 28.10.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 740/2, 740/3, 740/4, 803
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 31.10.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 178/2, 234, 236/4, 238, 246, 259/1, 261/3, 215/2, 236/1, 236/5, 239/1, 254, 259/2, 757/1, 216/2, 236/2, 236/6, 239/2, 255, 261/1, 218, 236/3, 237, 244, 257, 261/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Miasto Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 31.10.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 750, 756, 292/4, 292/6, 758, 338/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:   PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 31.10.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 86/4, 88/1, 87/18, 87/21, 87/22, 87/19, 87/15, 86/15
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 31.10.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 621/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Piotr Motyka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 31.10.2022r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1377
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Beata i Przemysław Mozdyniewicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.10.2022r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 339/8
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Bogdan Łęczycki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 31.10.2022r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 286/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Małgorzata Liber-Ruchała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 02.11.2022r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 425, 531/3, 531/5, 531/6, 537/2, 537/3, 537/4, 537/9, 537/10, 538, 539, 540/1, 541/2, 541/3, 543/2, 543/3, 543/4, 545/1, 545/2, 545/3, 546, 559, 550/2, 550/3, 550/4, 551/3, 551/8, 561, 566/5, 566/6, 569/4, 569/9, 569/10, 569/11, 570/4, 570/7, 570/8, 570/9, 570/10, 570/11, 571, 572/1, 572/2, 572/3, 573, 574, 575/14, 576/5, 576/7, 577/1, 577/2, 577/3, 578, 583/2, 585, 586
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap II
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 02.11.2022r.
Adres  obiektu: Polany - dz. nr 27/14
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Mariusz Kruczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 02.11.2022r.
Adres  obiektu: Polany - dz. nr 27/12
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Rafał Kruczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  02.11.2022r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 266, 264, 270/1, 262, 261, 252/9, 252/8, 252/7, 252/6, 252/5, 251, 203, 250, 247, 181, 187/10, 187/9, 187/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 02.11.2022r.
Adres  obiektu: Witowice Dolne - dz. nr 345/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Ryszard Sowa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 03.11.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 167/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Danuta i Józef Studzińscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 03.11.2022r.
Adres  obiektu: Biczyzce Dolne - dz. nr 167/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Maria i Dariusz Studzińscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 03.11.2022r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 271/19
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Elżbieta Pacut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 03.11.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 490/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Stanisław Sztaba
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 03.11.2022r.
Adres  obiektu: Piwniczna Zdrój - dz. nr 1283/10, 1283/12, 1283/2, 1309, 1365/1, 1371/2,  1373/5, 1366/5, 1366/2, 1383/1, 1382/5, 1385, 1389, 1366/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Jan Kumorek, Bolesław Jarzębak, Patryk Dudziak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 03.11.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 3480/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Kazimierz Homa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 04.11.2022r.
Adres  obiektu: Michalczowa - dz. nr 173/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Agata i  Piotr Kukla
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 07.11.2022r.
Adres  obiektu: Stróze - dz. nr 1046
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Edyta Krzeszowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.11.2022r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 398
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Małgorzata Plata
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.11.2022r.
Adres  obiektu: Biczyzce Dolne - dz. nr 176
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Paweł Stawiarski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.11.2022r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 533/5, 576/1
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej z przyłaczem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Maciej Okręglak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 07.11.2022r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 105, 135/1, 135/4, 135/5, 136, Januszowa  - dz. nr 197, 308/1, 308/2, 308/5, 309, 310, 311/2, 312/1, 312/2, 312/3, 313, 315/12, 315/13, 315/14, 317, 318, Librantowa - dz. nr 510, 600/1, 600/2, 605, 608
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 07.11.2022r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 271/7, 275
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.11.2022r.
Adres  obiektu: Wojnarowa - dz. nr 474/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Kazimiera Mółka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 07.11.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1960
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Janus 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.11.2022r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1960
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Sebastian Janus
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 07.11.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 1211/6, 1211/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.11.2022r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 149/5, 150/1, 150/2, 150/4, 150/7, 151/1, 151/2, 152, 153, 154/6, 154/7, 154/8, 154/1, 170, 172, 173, Łęki - dz. nr 313, 314, 315/1, Michalczowa - dz. nr 212/1, 238, 212/2, 236, 237/1, 235, 211/2, 211/1, 209/2, 205/2, 205/1, 209/1, 210/1, 281/1, 281/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa gazociągu z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.11.2022r.
Adres  obiektu: Korzenna- dz. nr 555/20, 556, 557/6, 557/8, 860/11, 366/48, 860/16, 860/22, 532/36, 532/17, 366/42, 366/34, 366/136, 336/135, 366/30, 366/27, 366/119, 
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Gmina Korzenna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.11.2022r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 813/3, 811, 809/3, 807/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.11.2022r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 252/4, 252/3, 258, 259/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.11.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 561/3, 482, 573, 571/1, 571/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.11.2022r.
Adres  obiektu: Królowa Górna - dz. nr 125/1, 125/2, 125/3, 1016/1, 1016/3, 1016/5
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Piotr Laskowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.11.2022r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 444
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Marian Borek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.11.2022r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa Wielka - dz. nr 405/1, 406/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 08.11.2022r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 263
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Aniela i Antoni Ogorzały
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.11.2022r.
Adres  obiektu: Gródek nad Dunajcem - dz. nr 229/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Krystyna Basta
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  08.11.2022r.
Adres  obiektu: Klimkówka - dz. nr 201
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Andrzej Sarna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.11.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 65
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Jan Szkaradek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  08.11.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 70/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Alicja Matusik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 08.11.2022r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 444/9, 444/10, 444/11, 444/12, 446/17, 446/28, 446/29, 448/10, 448/12, 448/17, 448/18, 448/19, 448/20
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 09.11.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 92/6, 91, 83/11, 83/7, 83/4, 82/6, 82/4, 80/9, 77/5, 77/6, 77/2, 77/3, 76/4, 76/2, 75/5, 75/3, 75/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 09.11.2022r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 109, 156, 218, 221/2, 221/3, 221/4, 221/5, 222/1, 222/7, 222/8, 247, 252/3, 254/1, 254/2, 257, Rąbkowa - dz. nr 74/1, 74/6, 74/7, 75/6, 75/7, 75/8, 75/9, 75/13, 125, 126/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Gmina Łososina Dolna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 09.11.2022r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 192/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Bożena i Stanisław Cebula 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  10.11.2022r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1802/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Spółdzielnia Ogrodnicza "Ziemi Sadeckiej"
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.11.2022r.
Adres  obiektu: Roztoka Wielka - dz. nr 21/2, 29/258, 198/1, 198/3, 41/2, 198/4, 198/5, 44/1, 44/2, 52/1, 53/22, 53/14, 53/13, 53/12, 61/1, 60, 89/2, 89/3, 89/4, 98, 104/1, 107/2, 107/3, 112, 114/1, 115/6, 115/4, 115/3, 116/2, 122/2, 121/1, 125/1, 133/1, 125/4, 133/2, 125/5, 135/1, 132, 131/5, 131/3, 131/6, 131/7, 138/6, 138/5, 140/3, 141, 146/3, 143, 152/4, 152/5, 152/6, 152/7, 150/3, 151, 155/6, 155/11, 155/9, 155/10, 160/1, 160/2, 163, 167, 166/6, 171/3, 171/4, 175, 177/5, 177/4, 199, 200, 173/10, 178/33, 179/1, 181/7, 181/8, 90/2, 91/2, 177/2, 99, 104/2, 107/1, 123, 144/2, 144/1, 29/259, 29/257, 30, 194, 180, 91/3, 12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.11.2022r.
Adres  obiektu: Krzyżówka - dz. nr 8/11, 8/12, 8/14
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 10.11.2022r.
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 1421, 1423, 1420/1, 1404/1, 1403/4, 1403/3, 1398, 1396, 1395
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.11.2022r.
Adres  obiektu: Biczyzce Górne - dz. nr 98/1, 99/8, 104/4, 108/23, 108/3, 108/9, 108/10, 108/21, 108/20, 108/18, 108/19, 108/22
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.11.2022r.
Adres  obiektu: Wawrzka - 126/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Łukasz Durlak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.11.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 524/3, 526/1, 526/4, 526/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.11.2022r.
Adres  obiektu: Binczarowa - dz. nr 130/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Iwona i Aleks Siedlarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.11.2022r.
Adres  obiektu: Binczarowa - dz. nr 130/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Izabela i Jacek Koszyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 14.11.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 272/1, 272/11, 272/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 14.11.2022r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 426, 424/8, 424/11, 424/10
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.11.2022r.
Adres  obiektu: Bogusza - dz. nr 482/1, 573, 481/23, 481/22, 481/18
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 14.11.2022r.
Adres  obiektu: Krużlowa Niżna - dz. nr 504, 505, 413, 514
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.11.2022r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 758/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Beata Radzik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.11.2022r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 379/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Urszula i Dariusz Cinal
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.11.2022r.
Adres  obiektu: Wawrzka - dz. nr 226/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Krzysztof Gruca
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.11.2022r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 289/1, 251, 291/1, 291/2, 301/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.11.2022r.
Adres  obiektu: Olszana - dz. nr 271/6, 712, 272, 326, 297, 325, 330/10, 330/8, 332/14, 332/1, 332/6, 330/5, 330/9
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 23.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 15.11.2022r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 347/1, 350
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.11.2022r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 281/3, 281/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.11.2022r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 4254/4, 3563/1, 2550, 3336
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.11.2022r.
Adres  obiektu: Barcice Dolne - dz. nr 307/1, 308/6, 308/5, 312/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.11.2022r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - dz. nr 148/19
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Maria i Marek Głaczyński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.11.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 415/8
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Elżbieta Gądek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.11.2022r.
Adres  obiektu: Rdziostów - dz. nr 138/4, 138/6, 138/7, 138/17, 138/18
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 16.11.2022r.
Adres  obiektu: Milik - dz. nr 432
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Piotr Groń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.11.2022r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 169/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Justyna Półtorak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 22.11.2022r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.11.2022r.
Adres  obiektu: Trzetrzewina - dz. nr 488/4, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612/1, 612/2, 612/4, 612/5, 613, 628, 634, 636, 639/1, 1034, 1038
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.11.2022r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1606, 1625/3, 1626
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.11.2022r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 227/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Bogumiła Gajdosz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  16.11.2022r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 224/6
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Lidia Czernecka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.11.2022r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 224/10
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Małgorzata Czernecka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.11.2022r.
Adres  obiektu: Jamnica - dz. nr 641/1, 641/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.11.2022r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 566/9, 557/41, 557/43
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Dawid Słaby 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 18.11.2022r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 439/4, 448/1, 645/3, 645/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.11.2022r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 220/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Anna i Stanisław Romańczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.11.2022r.
Adres  obiektu: Janczowa - dz. nr 139/2, 162, 349/3, 349/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.11.2022r.
Adres  obiektu: Skrzętla-Rojówka - dz. nr 81/1, 81/2, 81/4, 83, 84, 97, 117, 116/4, 116/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.11.2022r.
Adres  obiektu: Łazy Biegonickie - dz. nr 298/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Andrzej Kowalczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.11.2022r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 1420/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Barbara Radzik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.11.2022r.
Adres  obiektu: Biczyzce Dolne - dz. nr 92/6, 91, 83/11, 83/7, 83/4, 82/6, 82/4, 80/9, 77/5, 77/6, 77/2, 77/3, 75/5, 75/3, 75/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.11.2022r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 424/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszklanym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Piotr Kaczor
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.11.2022r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1718, 1719, 1740, 1745, 1753/1, 1753/2, 1753/3
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej z przyłaczem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia: 
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu: 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34