Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Rada / Skład Rady / Józef Głód

Aktualizacja akapitu
2022-11-25 11:12:04
Bożena Dąbrowska
Treść:

 

 

Józef Głód

Rok urodzenia: 1958
Wykształcenie: wyższe 
Gmina: Chełmiec 
Zawód i miejsce pracy: ZOOTECHNIK KRUS – placówka terenowa w Nowym Sączu

Dotychczasowa kariera, w tym działalność samorządowa:
W latach 1998-2002 Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego I kadencji. W latach 2002-2006  Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego II kadencji. W latach 2006-2010 Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego III kadencji, podczas której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowosądeckiego. Pełnił także funkcję Prezesa OSP w Paszynie, 
V-ce Prezesa Gminnego Zarządu OSP w Chełmcu, Kierownika KRUS Placówki Terenowej 
w Nowym Sączu.
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego IV kadencji, podczas której pełnił funkcje Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu Nowosądeckiego, członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego oraz członka Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego. 
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego V kadencji podczas której pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Statutowej, członka Komisji Polityki Społecznej oraz członka Komisji Promocji Powiatu, Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Współpracy Międzynarodowej.
Obecnie (tj. od 25 listopada 2022 r.) Radny VI kadencji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Członek Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Komisji Mienia i Infrastruktury  Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 Inna działalność: 
OSP w Paszynie

Rodzina: żona Maria
Hobby: 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34