Rejestr zmian

Menu podmiotowe / Zarząd Powiatu / Uchwały Zarządu / VI kadencja / 2023

Dodanie nowej wiadomości
2023-01-25 14:34:06
Bożena Dąbrowska
Data rozpoczęcia:
25-01-2023
Tytuł:
Uchwała Nr 1581/2023 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 stycznia 2023 r.
Numer:
1581/2023
Krótki opis:
w sprawie  przyjęcia sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania wynikającego z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych ...
Treść:

w sprawie  przyjęcia sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania wynikającego z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 “Aktywna Tablica”

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z dnia 2022.08.04) oraz § 3 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 r., Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć sprawozdanie wraz z rozliczeniem finansowym z wykorzystania dotacji celowej w wysokości 56.000,00 zł, przekazanej dla Powiatu Nowosądeckiego na realizację zadania wynikającego z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 “Aktywna Tablica”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 2/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lutego 2010 roku, w załączniku nr 2,  została określona procedura rozliczenia dotacji udzielonej Powiatowi Nowosądeckiemu. W 2022 roku Wojewoda Małopolski przekazał do budżetu Powiatu Nowosądeckiego kwotę dotacji celowej w wysokości 56.000,00  zł, na realizację zadania wynikającego z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 “Aktywna Tablica”.

Rozliczenie z wykorzystania dotacji celowej stanowiące załącznik do niniejszej uchwały została przesłana do Wojewody Małopolskiego.

Pliki:
uchwala_1581.pdf
treść uchwały wraz z załącznikami
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34