Rejestr zmian

Menu przedmiotowe / Zgłoszenia budowy / 2023 rok

Aktualizacja akapitu
2023-11-21 14:39:13
Katarzyna Burdacka
Treść:

Wykaz zgłoszeń budowy dokonanych
na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1-3, art. 29 ust. 3 pkt 1a oraz art.29 ust.3 pkt 3d ustawy Prawo budowlane 
 
                         

 

Data zgłoszenia: 20.09.2023r.
Adres  obiektu: Myślec - dz. nr 243/3, 243/4, 243/13
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.09.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 1858, 2019
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 20.09.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 176/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.09.2023r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 629/2, 635, 636/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.09.2023r.
Adres  obiektu: Jastrzębik - dz. nr 111/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marcin Urbański
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.09.2023r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 598/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno - usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bożena Mściwujewska-Kruk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.09.2023r.
Adres  obiektu: Kicznia - dz. nr 858/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Kałużny
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 21.09.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie  - dz. nr 717/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogusław Twardowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 21.09.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 1597/9, 1597/2, 148/5, 148/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 21.09.2023r.
Adres  obiektu: Bartkowa-Posadowa - dz. nr 423/6, 424/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.09.2023r.
Adres  obiektu: Gaboń - dz. nr 188/7, 188/8, 190, 189/2, 158/1, 156/1, 193/1, 193/2, 192/4, 155, 154/3, 154/5, 154/2, 193/5, 192/3, 207, 431/19, 431/20, 431/18, 431/16, 431/14, 431/13, 431/28, 436/2, 436/1, 380, 381/1, 381/2, 382, 383/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.09.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 759/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Sadłoń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 22.09.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 412/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Wideł
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.09.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 412/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Wideł
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.09.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 408
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Edward Wróbel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 22.09.2023r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 613, 39
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miasto Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 11.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 22.09.2023r.
Adres  obiektu: Grybów - dz. nr 483, 498/1, 497, 787, 783, 784/1, 495, 554
Opis zgłaszanego obiektu: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia ulicznego
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Nowe Technologie SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  22.09.2023r.
Adres  obiektu: Tropie - dz. nr 357, 352, 274/2, 283, 289/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.09.2023r.
Adres  obiektu: Krynica-Zdrój - dz. nr 21/2, 21/1, 20, 1117, 1114, 47/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja S.A.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 22.09.2023r.
Adres  obiektu: Berest- dz. nr 56/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marcin Romańczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.09.2023r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Wyżna - dz. nr 380/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mieczysław Michalik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 25.09.2023r.
Adres  obiektu: Świdnik - dz. nr 339/13, 342/3, 342/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia: 25.09.2023r.
Adres  obiektu: Znamirowice - dz. nr 224/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Irena Pulka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.09.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 714/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Szubryt
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.09.2023r.
Adres  obiektu: Złockie - dz. nr 252/1,  252/2, 255/1, 301/1, 301/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.09.2023r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 1322, 1478, 1479, 1375/3, 1375/5, 1375/2, 1376, 1480, 1395/7, 1371, 1372
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.09.2023r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 227, 229/6, 190/1, 274/3, 248/1, 254/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: SIM Małopolska sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 26.09.2023r.
Adres  obiektu: Frycowa - dz. nr 704/1, 704/2, 705/11, 705/13, 705/15, 705/17, 705/19, 710/2, 710/3, 710/4, 710/13, 716/2, 716/3, 717/2, 718/3, 718/4, 725, 726, 727, 729/2, 757/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 26.09.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 144/3, 144/15
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mieczysław Mróz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 26.09.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 144/3, 144/15
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mieczysław Mróz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.09.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 94/8
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Kowalczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  27.09.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 255/1, 256/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Kumor
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 27.09.2023r.
Adres  obiektu: Mszalnica - dz. nr 84/1, 84/2, 84/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 27.09.2023r.
Adres  obiektu: Zabrzeż - dz. nr 753/7, 753/8
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Kulig
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 27.09.2023r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 51/70
Opis zgłaszanego obiektu: przebudowa budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Weronika Głuszcz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 27.09.2023r.
Adres  obiektu: Jazowasko - dz. nr 596/12, 596/19, 596/15, 595
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 27.09.2023r.
Adres  obiektu: Jazowsko - 590/2, 594, 599, 598/5, 598/4, 598/3, 610, 618/7, 618/6, 619/12, 619/9, 620/2, 621, 622/1, 623/5, 624/5, 625/5
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 28.09.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 208/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bartłomiej Bieryt
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 28.09.2023r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 126, 232, 235, 236/2, 236/5, 238/1, 238/2, 248/2, 248/3, 249, 245, 239, 240, 241, Tabaszowa - dz. nr 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 126/4, Łososina Dolna - dz. nr 551/15, 551/26, 551/27, 551/36, 551/37
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łososina Dolna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 28.09.2023r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 43/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Daniel Adamczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 04.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu      


Data zgłoszenia:  28.09.2023r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 43/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Korczyńska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 28.09.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 250/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Bochenek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 28.09.2023r.
Adres  obiektu: Bartkowa-Posadowa - dz. nr 175/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Renata Bomba
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu    


Data zgłoszenia: 28.09.2023r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 267/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Tomasz Powiązka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 28.09.2023r.
Adres  obiektu: Niskowa - dz. nr 31/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Szewczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 29.09.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 849, 885, 886, 888, 887, 891/1, 892/1, 892/2, 894, 895, 896,  Bącza-Kunina - dz. nr 2, 3, 11/1, 11/2, 14/1, 14/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 21/2, 21/6, 21/8, 21/9, 21/11, 21/12, 21/14, 22/1, 23, 25/3, 25/7, 25/9, 26/1, 26/5, 26/7, 28/2, 28/3, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 45/1, 45/2, 44, 50, 51, 52, 55/1, 61, 62/1, 62/3, 62/4, 62/7, 62/8, 65, 73, 74, 75, 76/1, 77, 78/2, 84/1, 84/4, 84/5, 114/2, 134/5, 150/1, 150/4, 151, 152/1, 152/4, 153, 154, 155/1, 156, 157, 158, 159, 160/3, 160/4, 161, 164, 165/1, 165/3, 166, 168, 173, 180/1, 180/2, 255, 298, 306/2, 311/1, 311/2, 312/1, 313, 314/8, 314/10, 316, 384, 787, 789
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 29.09.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 196/3, 196/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 29.09.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 730/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Barbara Schóneich
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 29.09.2023r.
Adres  obiektu: Podrzecze - dz. nr 161/2, 244/1, 262/13, 262/15, 262/16, 275/6, 275/8, 275/11, 275/12, 275/13, 275/15, 275/16, 276/5, 276/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 29.09.2023r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 118/4, 118/5, 118/10, 118/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 29.09.2023r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 732/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Serafin
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 29.09.2023r.
Adres  obiektu: Łyczana - dz. nr 113
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Kita
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 05.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  02.10.2023r.
Adres  obiektu: Mystków - dz. nr 256/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Hlina Kruczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 02.10.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2529/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata i Mieczysław Drożdż
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 03.10.2023r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 912/9, 912/12, 916/1, 916/2, 917, 918/4, 918/5, 918/6, 918/7, 918/8, 918/9, 919/2, 919/4, 920, 921, 922/2, 922/7, 922/8
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  03.10.2023r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 216/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimierz Krawczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.10.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 636/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Aleksander Jarmoliński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 06.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  03.10.2023r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 264
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-gospodarczym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Zwolenik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 04.10.2023r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 910/1, 913/1, 913/2, 914, 915, 916, 917, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928/3, 928/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 25.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 04.10.2023r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1174
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 04.10.2023r.
Adres  obiektu: Łabowa - dz. nr 513/20
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Kuczowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 04.10.2023r.
Adres  obiektu: Długołeka-Świerkla - dz. nr 251/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Burza
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 04.10.2023r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 2008/1, 2008/10, 1821, 1836, 1848, 1858/1, 1858/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  05.10.2023r.
Adres  obiektu: Podrzecze - dz. nr 58
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Stężowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 05.10.2023r.
Adres  obiektu: Moszczenica Wyżna - dz. nr 82/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Angelika i Arkadiusz Oleś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.10.2023r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - dz. nr 138/13, 137/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  05.10.2023r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 835/16
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Dychała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 05.10.2023r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 551/34, 551/15, 551/25
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 05.10.2023r.
Adres  obiektu: Powroźnik - dz. nr 187/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Izabela Dulkiewicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 17.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu   


Data zgłoszenia: 05.10.2023r.
Adres  obiektu: Leluchów - dz. nr 162/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Czesław Stojda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.10.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 341/3, 341/4, 341/2, 341/5, 341/7, 341/1, 341/6, 354, 340/4, 339/6, 287/6, 331/8, 284/2, 284/7, 285, 284/6, 284/5, 284/10, 284/9, 280/2, 280/1, 284/3, 289, 287/5, 288/2, 287/4, 287/1, 287/3, 288/1, 287/2, 290/3, 290/4, 290/2, 291/3, 291/7, 291/6, 278, 277/1, 277/5, 277/9, 277/8, 277/6, 259, 260/2, 260/1, 261/9, 261/6, 261/5
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.10.2023r.
Adres  obiektu: Piorunka - dz. nr 59/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Kopeć
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 12.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 06.10.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 753/2, 753/17, 753/26, 754/1, 754/2, 756/13
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej - etap I
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: JP CZARNOTA Piotr Czarnota
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 06.10.2023r.
Adres  obiektu: Żeleźnikowa - dz. nr 48/26, 48/29
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maciej Podkanowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 09.10.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 28/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Skoczeń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  09.10.2023r.
Adres  obiektu: Kurów - dz. nr 53/1, Dąbrowa - dz. nr 79
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urszula i Andrzej Sołtys 19.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 09.10.2023r.
Adres  obiektu: Kurów - dz. nr 53/1, Dąbrowa - dz. nr 79, 82/8
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urszula i Andrzej Sołtys
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 10.10.2023r.
Adres  obiektu: Naszacowice - 465/4, 465/9, 466/1, 500/7, 421/9, 421/8, 422/3, 424/6, 424/8, 431/7, 431/6, 431/4, 431/5, 425/9, 425/13, 425/16, 425/20, 425/21, 430, 455/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej nn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 10.10.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 308/5, 308/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.10.2023r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 173
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Wójs
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.10.2023r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 310/6
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Arleta Wagner
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 16.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 10.10.2023r.
Adres  obiektu: Roztoka Wielka - dz. nr 151
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Pucharski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 10.10.2023r.
Adres  obiektu: Jamnica - dz. nr 260/18, 260/21, 260/20, 260/16, 258/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 11.10.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 288
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Niemiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.10.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 8/1, 1 Moszczenica Niżna - dz. nr 319/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 11.10.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne - dz. nr 48, 50, 52, 54/1, 55, 56/1, 56/2, 57, 58, 59, 69, 70, 128/3, 128/4, 129/1, 129/2, 129/3, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 131, 132/5, 132/6, 133, 134, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 165, 166/1, 166/3, 166/2, 168/1, 168/4, 169, 170, 171/2, 172/1, 172/2, 173, 174, 175/2, 176, 177/7, 178/1, 178/3, 186, 192/1, 192/5, 193/3, 198/2, 200, 204, 326/1
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Stary Sącz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 11.10.2023r.
Adres  obiektu: Krynica Zdrój - dz. nr 325, 380/2, 327, 378/3, 137/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.10.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1538, 1562/2, 1562/8, 2147, 1567/1, 1567/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 11.10.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 911/10, 728, 900, 899, 903/10, 898/4, 898/3, 898/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.10.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 767/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adam Rams
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 11.10.2023r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 14/6, 14/4, 21/3, 21/10, 21/11, 21/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.10.2023r.
Adres  obiektu: Klimkówka - dz. nr 231, 229
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 19.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 11.10.2023r.
Adres  obiektu: Piwniczna Zdrój - dz. nr 1406, 1856
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 11.10.2023r.
Adres  obiektu: Piwniczna Zdrój - dz. nr 3176
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maciej Aksamit
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 12.10.2023r.
Adres  obiektu: Kadcza - dz. nr 133/5, 134/12, 134/15, 134/16, 134/17, 134/18, 134/19, 134/22, 134/23, 160/2
Opis zgłaszanego obiektu: budiwa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Łącko
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 12.10.2023r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 3506/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Michał Wachna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 30.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  12.10.2023r.
Adres  obiektu: Podrzecze - dz. nr 262/13
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Robert Jurek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  12.10.2023r.
Adres  obiektu: Barcice - dz. nr 735/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Iwona Tokarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  12.10.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Dolne- dz. nr 215/8, 225, 323/1, 323/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Stary Sącz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 12.10.2023r.
Adres  obiektu: Piwniczna - dz. nr 4542/1, 5423, 4513/4, 4513/5, 4516/2, 4533/2, 4533/3, 4533/4, 4524, 4527, 4525
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej śn
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.10.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 633/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sławomir Maciuszek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 13.10.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 636/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zygmunt Kunicki
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 18.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 13.10.2023r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 1668, 1669/10
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 13.10.2023r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 149/5, 150/1, 150/2, 150/4, 150/7, 151/1, 151/2, 152, 153, 154/6, 154/7, 154/8, 154/1, 170, 172, 173, Łęki - dz. nr 313, 314, 315/1, Michalczowa - dz. nr 212/1, 238, 212/2, 236, 237/1, 235, 211/2, 211/1, 209/2, 205/2, 205/1, 209/1, 210/1, 281/1, 281/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 16.10.2023r.
Adres  obiektu: Korzenna - dz. nr 433/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Pietrucha
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.10.2023r.
Adres  obiektu: Olszana - dz. nr 330/10
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Wojnarowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  16.10.2023r.
Adres  obiektu: Olszana - dz. nr 330/5
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata i Łukasz Wojnarowscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.10.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 537/8
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Irena Sułkowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   16.10.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 537/7
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Sułkowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.10.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 296/3, 362/8, 368
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Stary Sącz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 16.10.2023r.
Adres  obiektu: Klęczany - dz. nr 26
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Adela Mróz, Krystyna Mróz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 16.10.2023r.
Adres  obiektu: Jamnica - dz. nr 522/1,  522/4, 523/1, 523/2, 523/3, 552/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.10.2023r.
Adres  obiektu: Łososina Dolna - dz. nr 190
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalno-usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Klaudia Bednarek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.10.2023r.
Adres  obiektu: Tęgoborze - dz. nr 166/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ilona Gwóźdź
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.10.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 398/12
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Danuta Kuzak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 17.10.2023r.
Adres  obiektu: Szczawnik - dz. nr 146/6, 148/1, 301/4, 300/2, 302/7
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 18.10.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 256/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Sapalski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 18.10.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 91/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesław Bogdański
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 18.10.2023r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 266
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Władysław Bieniek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 24.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 18.10.2023r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 253/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Sławomir Rola
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 19.10.2023r.
Adres  obiektu: Żegiestów - dz. nr 631, 632
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Henryka Laskot
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 19.10.2023r.
Adres  obiektu: Żegiestów - dz. nr 631, 632
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paul Laskot
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 19.10.2023r.
Adres  obiektu: Chomranice - dz. nr 389/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Stochmal
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.10.2023r.
Adres  obiektu: Polna - dz. nr 470/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Grzesiak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 19.10.2023r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 468
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Magdalena Machniewicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.10.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 510/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Franciszek Kocańda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.10.2023r.
Adres  obiektu: Koniuszowa - dz. nr 525, 574/9, 574/10, 589/2, 589/5, 589/6, 589/7, 589/8, 589/14, 590/1, 590/2, 590/3, 592, 593/2, 593/3, 593/4, 593/13, 593/14, 593/15, 593/16, 595, 619/7, 619/11, Mogilno - dz. nr 203/2, 312/7, 312/9, 312/12, 312/15, 312/16, 312/17, 312/20, 312/22, 312/23, 313/2, 313/3, 338, 340/4, 349, 382, 392, 393, 394/2, 427, 429, 430, 431/1, 431/2, 431/3, 433/5, 433/11, 433/18, 433/19, 434/2, 434/3, 434/4, 437, 438/2, 439, 440, 441, 442, 444/1, 444/2, 446, 456, 457, 463, 465, 467, 468/2, 468/4, 468/5, 468/6, 468/7, 469/1, 472/4, 472/5, 473, 474/1, 475/2, 475/3, 476/1, 476/4, 490/1, 490/2, 491/1, 492/2, 493/1, 516, 517, 518/1, 518/2, 518/3, 519, 520, 521, 530, 535, 539, 540, 541/3, 541/4, 541/6, 542/1, 542/3, 543/5, 543/7, 543/10, 543/14, 543/17, 556/4, 557, 558/4, 572/1, 572/4, 572/5, 572/6, 572/9, 574, 576/1, 576/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Korzenna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 20.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.10.2023r.
Adres  obiektu: Lipnica Wielka - dz. nr 437, 441, Jasienna - dz. nr 235, 326, 337/1, 343, 355/3, 355/9, 356, 357/1, 357/2, 360, 362, 363, 372, 373, 374, 375, 380/1, 381, 384/2, 385, 394, 395, 396/5, 414/10, 414/11, 415, 416/4, 417/5, 417/6, 418/7, 418/10, 420, 421, 606/2, 606/4, 606/5, 689 
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Korzenna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  20.10.2023r.
Adres  obiektu: Niecew - dz. nr 124/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Wiesław Kawka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.10.2023r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 621
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Robert Popiela
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 27.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.10.2023r.
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 637/6, 637/5, 639, 634/1, Klimkówka - dz. nr 81/9, 81/13, 105/3, 37/8, 37/9, 33, 32/2, 29/3, 81/11, 83, 105/2, 38, 35/3, 228, 32/13, 29/5, 81/10, 23, 105/1, 37/6, 35/10, 229, 32/14, 28, 81/5, 107, 104, 37/7, 35/11, 230, 30, 81/6, 106, 16/2, 37/11, 35/9, 231, 29/4,
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 20.10.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 1211/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urszula Prusak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.10.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 1211/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Dutka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.10.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 1211/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika i Grzegorz Basta
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.10.2023r.
Adres  obiektu: Florynka - dz. nr 87/19, 87/20
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.10.2023r.
Adres  obiektu: Polna - dz. nr 509/8, 509/6, 509/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 20.10.2023r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 1174
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 20.10.2023r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 522
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogusław Ryżak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.10.2023r.
Adres  obiektu: Przysietnica - dz. nr 580/7, 580/10
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 23.10.2023r.
Adres  obiektu: Olszana - dz. nr 330/8
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata i Janusz Zagórowscy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.10.2023r.
Adres  obiektu: Olszana - dz. nr 332/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Rafał Skoczeń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.10.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 1361/73, 1391
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grupa Harper sp. z o.o. sp. k
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 23.10.2023r.
Adres  obiektu: Jelna - dz. nr 240/2, Miłkowa - dz. nr 206/2, 206/4, 206/5
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 23.10.2023r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 1199/9, 1200/1, 1199/11, 1200/2, 1268, 1204, 1205/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia:  23.10.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 725/1, 725/4, 753/18, 753/21, 754/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 23.10.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 43/2, 44/3, 44/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 23.10.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 248/32, 248/40
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 24.10.2023r.
Adres  obiektu: Piorunka - dz. nr 95
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Szpilowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.10.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 664/2, 665/3,  665/1, 666/1, 667/1, 1106
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wod-kan 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: ZABUD Adam Zawada
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.10.2023r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 1205/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku gospodarczym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zofia Stelmach
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 24.10.2023r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa - dz. nr 1391
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogdan Motyka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 10.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu  


Data zgłoszenia: 24.10.2023r.
Adres  obiektu: Mogilno - dz. nr 187/11, 187/18, 187/20
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Firma Netiz Aneta Strojny
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 24.10.2023r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 60/14
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kinga Klag
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.10.2023r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 3462/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dawid Hadała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 24.10.2023r.
Adres  obiektu: Chełmiec - dz. nr 88, 133/3, 155/4, 155/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.10.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 190/18
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Urszula Schneider
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 25.10.2023r.
Adres  obiektu: Podrzecze - dz. nr 21
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia: 25.10.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 1196/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna i Leszek Lichoń
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 14.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  25.10.2023r.
Adres  obiektu: Łącko -dz. nr 1526/13, 1539, 1527/1, 1527/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agata Liszkowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 02.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 25.10.2023r.
Adres  obiektu: Klęczany - dz. nr 363/6
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marta i Waldemar Budnik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 31.10.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  25.10.2023r.
Adres  obiektu: Piątkowa - dz. nr 564/21, 564/20, 564/1, 564/10, 564/19
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  26.10.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 257/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Lidia i Roman Gonciarz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  26.10.2023r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 462/16
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Ptak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.10.2023r.
Adres  obiektu: Złockie - dz. nr 378/10, 378/11, 378/12
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.10.2023r.
Adres  obiektu: Gródek - dz. nr 1342/2, 1342/3, 1342/4
Opis zgłaszanego obiektu:budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   27.10.2023r.
Adres  obiektu: Ptaszkowa -dz. nr 203/2, 221, 201, 161, 200, 197/2, 479/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: TAURON Dystrybucja SA
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.10.2023r.
Adres  obiektu: Biała Niżna - dz. nr 2366, 2369, 2372, 2373/1, 2373/5, 2373/6, 2373/7, 2374/9, 2374/10, 2374/11
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.10.2023r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - dz. nr 54, 82/7, 82/6, 82/5, 82/4, 82/3, 82/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Młyński
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.10.2023r.
Adres  obiektu: Nawojowa - dz. nr 167/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Czesława i Jan Zaczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  27.10.2023r.
Adres  obiektu: Bogusza - dz. nr 353/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy Lupa
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.08.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.10.2023r.
Adres  obiektu: Moszczenica Niżna - dz. nr 219/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Kwiczala
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.10.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 259
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Czesław Dąbrowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   30.10.2023r.
Adres  obiektu: świdnik - dz. nr 342/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Oleksy
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 03.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  30.10.2023r.
Adres  obiektu: Łęki - dz. nr 71/18
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria i Piotr Serafin
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 13.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  30.10.2023r.
Adres  obiektu: Bartkowa Posadowa - dz. nr 262/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krystyna Górska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 15.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.10.2023r.
Adres  obiektu: Siedlce - dz. nr 223/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Antoni Hołda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.10.2023r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1324/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Pach
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.10.2023r.
Adres  obiektu: Marcinkowice - dz. nr 158/2, 158/3, 159
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu kotłowni budynku szkoły
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Chełmiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:   31.10.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 681/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Potoczek
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  31.10.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 60, 61/1, 61/2, 63/1, 63/3, 63/4, 63/8, 63/9, 63/10, 63/11, 63/12, 64/2, 64/4, 64/5, 68/2, 68/3, 68/4, 67, 69, 73, 74/2, 75/1, 75/2, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 79/1, 80, 83/1, 85, 89/2, 89/3, 89/4, 115/3, 118, 130, 170/3, 170/6, 170/7, 174/2, 175, 193, 194/1, 194/3, 194/4, 195, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 200/1, 200/2, 201/1, 201/3, 201/5, 203/5, 203/3, 203/10, 203/11, 203/12, 203/13, 203/6, 204/1, 204/3, 204/4, 205, 227/1, 227/3, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 230/7, 231/1, 231/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/6, 239/2, 240, 241/3, 241/5, 241/7, 241/8, 241/10, 241/13, 241/15, 241/16, 242/8, 243/4, 243/5, 244, 245, 246, 247/3, 247/4, 247/6, 247/7, 247/8, 247/9, 247/10, 248, 249/1, 249/2, 249/5, 250/2, 251, 252, 255, 256, 259, 261/4, 261/5, 261/6, 261/7, 554, 557/1, 1101, 1102, 1105, 1117, 1123, 238/2, 239/16, 239/15, 239/12, 239/6, 239/19, 239/21, 239/18, Gostwica - dz. nr 918, 921, 928, 929/4, 929/5, 929/6, 929/7, 929/9, 930, 932/5, 932/2, 933/2, 933/3, 933/4, 934/1, 934/4, 936, 981/3, 981/4, 981/5, 985/1, 985/2, 1158, 1029, 1026/1, 1026/2, 1033, Mokra Wieś - dz. nr 118, 644/4, 644/5, 644/6, 644/7, 644/8, 738, Stadła -dz. nr 264/1
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Podegrodzie
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   31.10.2023r.
Adres  obiektu: Stadła - dz. nr 172/5, 172/8
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Fiut
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  31.10.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 240
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Danuta Witkowicz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 08.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  31.10.2023r.
Adres  obiektu: Muszyn - dz. nr 1387/3, 1386/5, 1386/22
Opis zgłaszanego obiektu: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łukasz Korzeniowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  02.11.2023r.
Adres  obiektu: Bilsko - dz. nr 14/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agata Zabrzeńska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 07.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  02.11.2023r.
Adres  obiektu: Krużlowa Wyżna - dz. nr 218/1, 218/4, 14/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  02.11.2023r.
Adres  obiektu: Składziste - dz. nr 95/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Oleś
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  02.11.2023r.
Adres  obiektu: Muszyna - dz. nr 3557/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Wachna
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:   02.11.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 753/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Dybiec
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  02.11.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 354/1, 351, 350, 349
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  03.11.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2223
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Wojciech Jędrzejewski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 09.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu


Data zgłoszenia:  03.11.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 673/6
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   03.11.2023r.
Adres  obiektu: Gołkowice Górne - dz. nr 354/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Danuta i Stanisław Kuczaj
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  06.11.2023r.
Adres  obiektu: Podole Górowa - dz. nr 249/1, Bartkowa Posadowa - dz. nr 533/4
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 06.11.2023r.
Adres  obiektu: Paszyn - dz. nr 1505/9
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józefa i Andrzej Uroda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  07.11.2023r.
Adres  obiektu: Piwniczna-Zdrój - dz. nr 1927/1, 1927/2, 1927/3, 1722/4, 1897, 1895/2, 1901, 1898/3, 1834, 809/2, 5566/6, 40/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:   07.11.2023r.
Adres  obiektu: Berest - dz. nr 64, 4, 86, 83/4, 83/3, 83/2, 82/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  07.11.2023r.
Adres  obiektu: Cieniawa - dz. nr 1189, 1187/1
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Elżbieta Pyrdoł
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  07.11.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 2276, 3318, 3319, 3335/5, Moszczenica Niżna - dz. nr 78/2, 79/4, 79/6, 81/1, 81/3, 81/5, 81/8, 85, 86/9, 87/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Stary Sącz
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  08.11.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 1538, 2147, 2148, 1558/8, 1558/9, 1557/9, 1557/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.11.2023r.
Adres  obiektu: Sucha Struga - dz. nr 435/1, 436
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Grzegorz Janczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.11.2023r.
Adres  obiektu: Brzezn - dz. nr 705/4
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Krzysztof Basiaga
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.11.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 705/7
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jerzy Basiaga
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.11.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 705/9
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Kumor
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  08.11.2023r.
Adres  obiektu: Tylicz - dz. nr 676/5
Opis zgłaszanego obiektu:   instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zenon Gunia
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  09.11.2023r.
Adres  obiektu: obr. 1 miasta Grybowa - dz. nr 302/6, 302/4 
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miasto Grybów
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  09.11.2023r.
Adres  obiektu: Biczyce Dolne - dz. nr 237/2
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Maria Kocańda
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  09.11.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 161/1, 160, 159/4, 159/9, 162/4, 161/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 09.11.2023r. 
Adres  obiektu: Frycowa - dz. nr 354/10, 354/6
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  09.11.2023r.
Adres  obiektu: Frycowa - dz. nr 139/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 10.11.2023r.
Adres  obiektu: Skrudzina - dz. nr 234/10
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Chojnacki, Stanisława Chojnacka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 10.11.2023r.
Adres  obiektu: Stara Wieś - dz. nr 595/4, 595/10, 595/14, 594/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  10.11.2023r.
Adres  obiektu: Tyicz - dz. nr 597/1, 597/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Paweł Franczak
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  13.11.2023r.
Adres  obiektu: Roztoka Wielka - dz. nr 153/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Stanisław Zięba
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  13.11.2023r.
Adres  obiektu: Klimkówka - dz. nr 217/5, 217/7
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.11.2023r.
Adres  obiektu: Łęki - dz. nr 159, 164, 161, Kąty - dz. nr 243/9, 243/5, 239
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.11.2023r. 
Adres  obiektu: Witowice Górne - dz. nr 202/11, 203/2, 203/1, 202/13, 202/7, 202/6, 195/1, 195/2, 194/7, 194/4, 194/2
Opis zgłaszanego obiektu:  budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.11.2023r.
Adres  obiektu: Podole Górowa - dz. nr 114/11
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Piotr Hajduga
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.11.2023r.
Adres  obiektu: Mochnaczka Niżna - dz. nr 598
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Talarczyk
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.11.2023r.
Adres  obiektu: Brzezna - dz. nr 701/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Andrzej Karpiel
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 13.11.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 671/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zenon Wąchała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 13.11.2023r.
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 669/5
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Małgorzata Wąchała
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia: 13.11.2023r. 
Adres  obiektu: Olszana - dz. nr 330/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Ewa Wojnarowska
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  13.11.2023r.
Adres  obiektu: Olszana - dz. nr 332/6
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Agata i Andrzej Wielosik
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.11.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 60/9, 61/21, 61/20, 61/14, 63/6, 63/2, 64, 65/5, 65/4, 65/3, 65/2, 65/1, 66/11, 66/12, 66/4, 27, 32/6, 32/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o. 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.11.2023r.
Adres  obiektu: Świniarsko - dz. nr 241/2, 174, 129/2
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.11.2023r.
Adres  obiektu: Krasne Potockie - dz. nr 63/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marek Dziedzic
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  14.11.2023r.
Adres  obiektu: Strże - dz. nr 210
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Henryk Tomczewski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu: 21.11.2023r.-zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu 


Data zgłoszenia:  14.11.2023r.
Adres  obiektu: Kąclowa - dz. nr 510/1, 512, 518/17, 520/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.11.2023r.
Adres  obiektu: Piwniczna-Zdrój - dz. nr 2969/1, 3922/6, 3945, 3950/2, 3952/3, 3953/9, 3961/1, 3963, 3964/2, 3964/3, 4045/1, 4046/4, 4047/1, 4048/3, 4048/4, 4049/2, 4049/3, 4049/9, 4052/1, 4052/4, 4052/6, 4053/2, 4053/4, 4053/5, 4056/2, 4058, 6044/1  - Łomnica-Zdrój - dz. nr 695/2, 695/4, 695/7, 695/9, 695/10, 928, 993, 1007, 1019, 1088/3, 1088/5, 1089/1, 1089/2, 1090/3, 1090/5, 1091/1, 1091/2, 1148, 1149, 119/5, 119/6, 1207/1, 1217, 1244, 1246/6, 1257, 1258/1, 1258/2, 1259, 1260/11377/2, 1378/2, 1379/2, 1379/3, 1387/1, 1396, 1397, 1400/5, 1400/4, 1400/7, 1400/11, 1400/13, 1400/14, 1400/20, 1400/22, 1400/28, 1400/30, 1400/31, 1400/34, 1407, 1408, 1410, 1491, 1492/1, 1492/2, 1493, 1494/1, 1507/4, 1507/6, 1529/1, 1529/2, 1534/3, 1537/3, 1537/4, 1538, 1539, 1540/1, 1540/2, 1541/1, 1543, 1544, 1545, 1550/2, 1551, 1553, 1648/1, 1648/2, 1649/1, 1649/2, 1651/3, 1651/4, 1653, 1698, 1704, 1862/4, 2330/2, 2362, 2542, 2653, 2687/1, 2687/2, 2688, 2694, 2697/2, 2697/4, 2697/6, 2698, 2699/2, 2735/4, 2737/2, 2738/4, 2739, 2750/4, 2751, 2754, 2755, 2758/7, 2758/8, 2760, 2764, 2765, 2766/1, 2766/2, 2771, 2772, 2773/1, 2773/2, 2773/3, 2773/4, 2782, 2789, 2790, 2791, 2802/2, 2811, 2813, 2815, 2820/1, 2820/2, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825/1, 2825/2, 2826, 2828, 2829, 2830, 2831/2, 2835, 2836, 2837, 2841, 2842, 2844, 2845/1, 2845/2, 2846/1, 2850/2, 2851, 2852/2, 2854, 2855/3, 2855/5, 2855/6, 2856, 2857, 2858, 2860, 2862, 2863, 2864/2, 2865/2, 2867, 2869/1, 2870, 2871/1, 2871/2, 2872, 2877, 2879/1, 2881/4, 2881/5, 2883/3, 2883/4, 2884/2, 2884/4, 2884/5, 2885, 2893, 2898/1, 2898/2, 2899, 2900, 2903, 2908/1, 2908/3, 2912, 2916, 2917, 2918/1, 2918/2, 2920, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926/2, 2926/3, 2926/5, 2926/6, 2926/7, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931/5, 2945/2, 2953/3, 2953/5, 2953/6, 2954, 2972/2, 2973/5, 2973/6, 2975, 2976/3, 2976/7, 2976/8, 29792980/2, 2981, 2982/2, 2986/1, 2986/2, 2988/1, 2989, 2990/1, 2992, 2995, 2996, 2997, 3000, 3001, 3003/1, 3003/2, 3056, 3114, 3118, 3119, 3123, 3124, 3125, 3129, 3141, 3142, 3184, 3953/13, 3964/1, 4049/10, 4049/4, 4411, 4506/1, 4507, 4527/1, 4528/1, 4529, 4530, 4694/2, 4695/12, 4696, 4701, 4702/2, 4702/3, 4763/7, 4764/5, 4764/6, 4765/1, 4766/1, 4768/3, 4768/4, 4769, 4773/1, 4773/2, 4775/8, 4776/3, 4777, 4778/11, 4778/17, 4778/3, 4778/5, 4778/6, 4778/7, 4778/9, 4779/1, 4779/5, 4779/9, 4780, 4782/1, 4782/3, 4783, 4786/2, 4786/3, 4786/4, 4787/1, 4787/2, 4788/1, 4789, 4793/2, 4793/3, 4794/1, 4795/10, 4795/7, 4903/6, 4904/2, 4905/2, 4906/2, 4907/2, 4907/3, 4907/4, 4908/1, 4909/4, 4909/5, 4910, 4911/2, 4912, 4913, 4914, 4916, 4917/3, 4918/2, 4920/2, 4928/2, 4947/3, 4947/4, 4950, 4951/1, 4954, 4961/7, 4962/1, 4964, 4966/2, 5006, 5011, 5017/3, 5018, 5019, 5021/3, 5021/4, 5022/1, 5026, 5027/1, 5033/1, 5033/2, 5035, 5037/1, 5037/2, 5039, 5042, 5045/1, 5046/5, 5046/17, 5047/1, 5050, 5054, 5069, 5073/2, 5073/4, 5080/1, 5109, 5110, 5111, 5112/2, 5114/3, 5114/4, 5115, 5116, 5136/1, 5136/2, 5137/1, 5138/2, 5139/2, 5145/2, 5146/2, 5168, 5171/2, 5451, 5541, 5542, 5543/1, 5587/2, 5587/3, 5587/4, 5587/6, 5591/1, 5593/1, 5618/2
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  15.11.2023r.
Adres  obiektu: Dąbrowa - dz. nr 118/10, 118/11, 114, 113/14, 113/13, 113/19
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:Data zgłoszenia:  


Data zgłoszenia: 15.11.2023r.
Adres  obiektu: Stary Sącz - dz. nr 3707/2
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Rafał Oczkowski, Kazimierz Oczkowski
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:Data zgłoszenia:  


Data zgłoszenia:  15.11.2023r.
Adres  obiektu: Podrzecze - dz. nr 120/1
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:Data zgłoszenia:  


Data zgłoszenia:  15.11.2023r.
Adres  obiektu: Łącko - dz. nr 754/3, 741/1, 739/4, 739/5, 739/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 15.11.2023r.  
Adres  obiektu: Jamnica - dz. nr 523/3
Opis zgłaszanego obiektu:  instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marcin Poręba
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.11.2023r.  
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 672/3
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Mariola Mól
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  16.11.2023r.  
Adres  obiektu: Podegrodzie - dz. nr 672/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jacek Łatka
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.11.2023r.  
Adres  obiektu: Piwniczna-Zdrój - dz. nr 1207/6, 1200, 1179/2, 1179/1, 1180, 1168/4, 1185, 1680/13, 1680/6, 1178/1, 1178/2, 1177/1, 1177/2, 1188/1, 1188/2, 1164, 1159/7, 1159/4, 1158/7, 1158/6, 1158/8, 1158/9, 1156/7, 1156/3, 1158/12, 1157/2, 1144, 1148/1, 1146/2, 1146/1, 1147/4, 1147/5, 1145/1, 1147/1, 1143/3,1136, 1186/4
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 16.11.2023r.  
Adres  obiektu: Kamionka Wielka - dz. nr 632/4
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Rafał Piwowar
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.11.2023r.
Adres  obiektu: Stróże - dz. nr 144, 175, 177/2, 180/3
Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej ś/c
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.11.2023r.
Adres  obiektu: Librantowa - dz. nr 261/1
Opis zgłaszanego obiektu: instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Kazimiera i Piotr Rynkal
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.11.2023r. 
Adres  obiektu: Wielogłowy - dz. nr 327/39, 327/60, 327/72
Opis zgłaszanego obiektu: rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia: 17.11.2023r.
Adres  obiektu: Frycowa - dz. nr 67/247, 81/14, 81/15, 79/28, 79/32, 79/36, 79/37, 79/39, 79/6, 79/12, 80, 81/8, 81/9, 79/40, 79/41, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 1380/10, 1380/11, 1380/8, 1380/4, 1380/2, 83/4, 97/1, 97/2, 97/6, 97/8, 97/6, 97/11, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 101, 102, 103, 104/1, 104/2, 1358/3, 1357/3, 1357/1, 166/2, 166/6, 166/3, 111, 112, 113, 166/4, 164/3, 164/4, 163/8, 147, 1362, 163/11, 163/7, 163/5, 163/6, 163/2., 163/3, 163/4, 148/1, 148/3, 159, 158, 160, 1376, 161, 115, 156, 155/2, 169/1, 169/2, 157/8, 157/7, 157/6, 157/5, 157/3, 157/2, 277, 454/1, 454/2, 152/1, 152/2, 152/3, 153/1, 153/2, 151/13, 769, 770/3, 770/5, 770/7, 770/8, 151/8, 151/9, 151/10, 170/20,  776/6, 776/9, 151/11, 770/6, 776/4, 771/2, 771/1, 772/3, , 772/4, 772/5, 771/4, 768/4, 768/1, 766/5, 766/4, 765/3, 765/4, 7723/2, 1384/9, 1384/11, 1384/13, 774/7, 775, 774/3, 774/4, 774/5, 780/1, 780/6, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 790/5, 792/5, 792/7, 792/8, 791/2, 791/4, 792/4, 762/11, 793/1, 793/2, 794, 796/1, 796/2, 762/13, 762/14, 762/15, 762/16, 762/17, 762/18, 762/6, 763, 807                                                                                                                Opis zgłaszanego obiektu: budowa sieci gazowej z przyłączami                                                                                                                                                                                                                                                       Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PSG sp. z o.o.
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:


Data zgłoszenia:  
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

Data zgłoszenia:  
Adres  obiektu: 
Opis zgłaszanego obiektu:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: 
Informacja dot. przyjęcia zgłoszenia lub wniesienia sprzeciwu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-26 | 09:34