Akta Osobowe - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Akta Osobowe

 

Komórka prowadząca:

Zespół ds. Osobowych

Podstawa prawna:

Art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz.286 z póź. zm.). 

Opis:

Akta osobowe pracowników jednostek administracji publicznej oraz akta osobowe byłych pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, zatrudnionych od 1 stycznia 1999 r. 

Udostępnienie:

Na ogólnych warunkach dostępu do informacji publicznej. Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji:

Barbara Kopacz, pokój: 219, tel. 018 41 41 719

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-06-25 | 15:05
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-10 | 09:27