Ewidencja zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Nowosądeckiego

Ewidencja zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Nowosądeckiego

Ewidencja zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Nowosądeckiego
Komórka prowadząca: Zespół ds.Gospodarki Nieruchomościami

Podstawa prawna: art.23ust.1 pkt 1c i art.25 a ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2023.344 t.j. z późn.zm.)

Opis: Ewidencja zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Nowosądeckiego zawiera zbiór informacji o:
1) oznaczeniu nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;
2) powierzchnie nieruchomości;
3) dokumencie potwierdzającym posiadanie przez Skarb Państwa lub Powiat praw do nieruchomości, w przypadku braku księgi wieczystej,
4) przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym,
5) wskazanie daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste lub daty ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
6) informacje o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości;
7) informacje o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Udostępnianie: Na ogólnych zasadach dostępu do informacji publicznej.

data publikacji: 2024-01-09 | 10:52
data ostatniej modyfikacji: 2024-01-09 | 10:52